Tìm kiếm
"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
 
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới + tin chính
Tin mới
Tin đọc nhiều

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chuyển đổi số >> Điều hành thông minh
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Truy cập tại địa chỉ: https://dx.mic.gov.vn/docs/chuyen-doi-so-la-gi

Ngày 3/12/2021, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 5909/KH-SYT về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Y tế năm 2022 
Thực hiện Kế hoạch số 673/KH-SYT ngày 19/02/2021 của Sở Y tế về việc Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai DVC trực tuyến tại Văn phòng Sở Y tế năm 2021, sáng ngày 16/12/2021 Sở Y tế tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai văn bản về CNTT, Chuyển đổi số và sử dụng phần mềm dùng chung của Bộ Y tế, UBND tỉnh năm 2021. Tham dự và chỉ đạo có ThS.BSCKII. Hoàng Trọng Quý – Phó Giám đốc Sở Y tế; cùng đại diện các Phòng chức năng của Sở; Tại các điểm cầu của đơn vị có Lãnh đạo đơn vị và cán bộ liên quan. Về phía giảng viên có Đ/c Trần Văn Tuyên – Chuyên gia của Cục CNTT- Bộ Y tế;  Đ/c Nguyễn Duy Phong – Phó Giám đốc Cổng thông tin điện tử tỉnh; Đ/c Nguyễn Dương Anh – PGĐ Sở TTTT; Đ/c Nguyễn Đào – Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế.  
Xem tin theo ngày  
Chuyển đổi số >> Điều hành thông minh
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Truy cập tại địa chỉ: https://dx.mic.gov.vn/docs/chuyen-doi-so-la-gi

Ngày 3/12/2021, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 5909/KH-SYT về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Y tế năm 2022 
Thực hiện Kế hoạch số 673/KH-SYT ngày 19/02/2021 của Sở Y tế về việc Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai DVC trực tuyến tại Văn phòng Sở Y tế năm 2021, sáng ngày 16/12/2021 Sở Y tế tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai văn bản về CNTT, Chuyển đổi số và sử dụng phần mềm dùng chung của Bộ Y tế, UBND tỉnh năm 2021. Tham dự và chỉ đạo có ThS.BSCKII. Hoàng Trọng Quý – Phó Giám đốc Sở Y tế; cùng đại diện các Phòng chức năng của Sở; Tại các điểm cầu của đơn vị có Lãnh đạo đơn vị và cán bộ liên quan. Về phía giảng viên có Đ/c Trần Văn Tuyên – Chuyên gia của Cục CNTT- Bộ Y tế;  Đ/c Nguyễn Duy Phong – Phó Giám đốc Cổng thông tin điện tử tỉnh; Đ/c Nguyễn Dương Anh – PGĐ Sở TTTT; Đ/c Nguyễn Đào – Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế.  
Xem tin theo ngày  
Chuyển đổi số >> Điều hành thông minh
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Truy cập tại địa chỉ: https://dx.mic.gov.vn/docs/chuyen-doi-so-la-gi

Ngày 3/12/2021, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 5909/KH-SYT về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Y tế năm 2022 
Thực hiện Kế hoạch số 673/KH-SYT ngày 19/02/2021 của Sở Y tế về việc Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai DVC trực tuyến tại Văn phòng Sở Y tế năm 2021, sáng ngày 16/12/2021 Sở Y tế tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai văn bản về CNTT, Chuyển đổi số và sử dụng phần mềm dùng chung của Bộ Y tế, UBND tỉnh năm 2021. Tham dự và chỉ đạo có ThS.BSCKII. Hoàng Trọng Quý – Phó Giám đốc Sở Y tế; cùng đại diện các Phòng chức năng của Sở; Tại các điểm cầu của đơn vị có Lãnh đạo đơn vị và cán bộ liên quan. Về phía giảng viên có Đ/c Trần Văn Tuyên – Chuyên gia của Cục CNTT- Bộ Y tế;  Đ/c Nguyễn Duy Phong – Phó Giám đốc Cổng thông tin điện tử tỉnh; Đ/c Nguyễn Dương Anh – PGĐ Sở TTTT; Đ/c Nguyễn Đào – Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế.  
Xem tin theo ngày  
Chuyển đổi số >> Điều hành thông minh
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Truy cập tại địa chỉ: https://dx.mic.gov.vn/docs/chuyen-doi-so-la-gi

Ngày 3/12/2021, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 5909/KH-SYT về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Y tế năm 2022 
Thực hiện Kế hoạch số 673/KH-SYT ngày 19/02/2021 của Sở Y tế về việc Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai DVC trực tuyến tại Văn phòng Sở Y tế năm 2021, sáng ngày 16/12/2021 Sở Y tế tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai văn bản về CNTT, Chuyển đổi số và sử dụng phần mềm dùng chung của Bộ Y tế, UBND tỉnh năm 2021. Tham dự và chỉ đạo có ThS.BSCKII. Hoàng Trọng Quý – Phó Giám đốc Sở Y tế; cùng đại diện các Phòng chức năng của Sở; Tại các điểm cầu của đơn vị có Lãnh đạo đơn vị và cán bộ liên quan. Về phía giảng viên có Đ/c Trần Văn Tuyên – Chuyên gia của Cục CNTT- Bộ Y tế;  Đ/c Nguyễn Duy Phong – Phó Giám đốc Cổng thông tin điện tử tỉnh; Đ/c Nguyễn Dương Anh – PGĐ Sở TTTT; Đ/c Nguyễn Đào – Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế.  
Xem tin theo ngày  
Chuyển đổi số >> Điều hành thông minh
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Truy cập tại địa chỉ: https://dx.mic.gov.vn/docs/chuyen-doi-so-la-gi

Ngày 3/12/2021, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 5909/KH-SYT về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Y tế năm 2022 
Thực hiện Kế hoạch số 673/KH-SYT ngày 19/02/2021 của Sở Y tế về việc Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai DVC trực tuyến tại Văn phòng Sở Y tế năm 2021, sáng ngày 16/12/2021 Sở Y tế tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai văn bản về CNTT, Chuyển đổi số và sử dụng phần mềm dùng chung của Bộ Y tế, UBND tỉnh năm 2021. Tham dự và chỉ đạo có ThS.BSCKII. Hoàng Trọng Quý – Phó Giám đốc Sở Y tế; cùng đại diện các Phòng chức năng của Sở; Tại các điểm cầu của đơn vị có Lãnh đạo đơn vị và cán bộ liên quan. Về phía giảng viên có Đ/c Trần Văn Tuyên – Chuyên gia của Cục CNTT- Bộ Y tế;  Đ/c Nguyễn Duy Phong – Phó Giám đốc Cổng thông tin điện tử tỉnh; Đ/c Nguyễn Dương Anh – PGĐ Sở TTTT; Đ/c Nguyễn Đào – Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế.  
Xem tin theo ngày  
Chuyển đổi số >> Điều hành thông minh
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Truy cập tại địa chỉ: https://dx.mic.gov.vn/docs/chuyen-doi-so-la-gi

Ngày 3/12/2021, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 5909/KH-SYT về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Y tế năm 2022 
Thực hiện Kế hoạch số 673/KH-SYT ngày 19/02/2021 của Sở Y tế về việc Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai DVC trực tuyến tại Văn phòng Sở Y tế năm 2021, sáng ngày 16/12/2021 Sở Y tế tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai văn bản về CNTT, Chuyển đổi số và sử dụng phần mềm dùng chung của Bộ Y tế, UBND tỉnh năm 2021. Tham dự và chỉ đạo có ThS.BSCKII. Hoàng Trọng Quý – Phó Giám đốc Sở Y tế; cùng đại diện các Phòng chức năng của Sở; Tại các điểm cầu của đơn vị có Lãnh đạo đơn vị và cán bộ liên quan. Về phía giảng viên có Đ/c Trần Văn Tuyên – Chuyên gia của Cục CNTT- Bộ Y tế;  Đ/c Nguyễn Duy Phong – Phó Giám đốc Cổng thông tin điện tử tỉnh; Đ/c Nguyễn Dương Anh – PGĐ Sở TTTT; Đ/c Nguyễn Đào – Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế.  
Xem tin theo ngày  
Chuyển đổi số >> Điều hành thông minh
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Truy cập tại địa chỉ: https://dx.mic.gov.vn/docs/chuyen-doi-so-la-gi

Ngày 3/12/2021, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 5909/KH-SYT về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Y tế năm 2022 
Thực hiện Kế hoạch số 673/KH-SYT ngày 19/02/2021 của Sở Y tế về việc Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai DVC trực tuyến tại Văn phòng Sở Y tế năm 2021, sáng ngày 16/12/2021 Sở Y tế tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai văn bản về CNTT, Chuyển đổi số và sử dụng phần mềm dùng chung của Bộ Y tế, UBND tỉnh năm 2021. Tham dự và chỉ đạo có ThS.BSCKII. Hoàng Trọng Quý – Phó Giám đốc Sở Y tế; cùng đại diện các Phòng chức năng của Sở; Tại các điểm cầu của đơn vị có Lãnh đạo đơn vị và cán bộ liên quan. Về phía giảng viên có Đ/c Trần Văn Tuyên – Chuyên gia của Cục CNTT- Bộ Y tế;  Đ/c Nguyễn Duy Phong – Phó Giám đốc Cổng thông tin điện tử tỉnh; Đ/c Nguyễn Dương Anh – PGĐ Sở TTTT; Đ/c Nguyễn Đào – Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế.  
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên HuếGia đìnhPhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcBáo điện tử VTV NewsCổng thông tin điện tử Thừa Thiên HuếTạp chí cộng sảnChuyển đổi số
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 45.243.452
Lượt truy cập hiện tại 1.444