Tra cứu văn bản
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
1076 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
22/2019/QÐ-UBND16/05/201916/05/2019xửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1202/KH-SYT15/05/201915/05/2019xTriển khai Chính phủ điện tử tại Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
57-HD/BTGTU19/04/201919/04/2019xTuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019)
913/QÐ-UBND10/04/201910/04/2019xVề việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
2008/UBND-NN09/04/201909/04/2019xtriển khai phương án ứng phó với hạn hán và nắng nóng
1816/UBND-CCHC30/03/201930/03/2019xthực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính
03/2019/TT-BYT28/03/201901/06/2019xDANH MỤC THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ ĐIỀU TRỊ, GIÁ THUỐC VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
03/CT-BYT21/01/201921/01/2019xtriển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn của Bộ Y tế năm 2019
7672/QÐ-BYT26/12/201826/12/2018xQuyết định cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 1.0
161/2018/NÐ-CP29/11/201815/01/2019xNghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
47/2018/QÐ-TTg26/11/201810/01/2019xthí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai
7034/QÐ-BYT21/11/201821/11/2018xVề việc ban hành Tài liệu hướng dẫn qui trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh
36/2018/QH1420/11/201801/07/2019xLuật phòng, chống tham nhũng
35/2018/QH1420/11/201801/01/2019xLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
37/2018/QH1420/11/201801/07/2019xLuật công an nhân dân
32/2018/QH1419/11/201801/01/2020xLuật chăn nuôi
33/2018/QH1419/11/201801/07/2019xLuật cảnh sát biển Việt Nam
30/2018/QH1419/11/201801/07/2019xLuật đặc xá
29/2018/QH1415/11/201801/07/2020xLuật bảo vệ bí mật nhà nước
6769/QÐ-BYT08/11/201808/11/2018xTài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành vi sinh
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>