Tra cứu văn bản
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
1140 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
4054/QÐ-BYT22/09/202022/09/2020xQuyết định về việc hướng dẫn và quy định tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa
11/CÐ-UBND18/09/202018/09/2020xkhắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra
1295/QÐ-TTg24/08/202024/08/2020xDanh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế
3468/QÐ-BYT07/08/202007/08/2020xHƯỚNG DẪN TẠM THỜI GIÁM SÁT VÀ PHÒNG, CHỐNG COVID-19"
2130/SYT-KHTC03/08/202003/08/2020xtriển khai ứng dụng Bluezone
6608/UBND-VH27/07/202027/07/2020xtăng cường giám sát các đối tượng đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4406/UBND- TTr28/05/202028/05/2020xTăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép.
2153/QÐ-BYT25/05/202025/05/2020xban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế
3809/UBND-GD08/05/202008/05/2020xThực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
3482 /UBND-GD27/04/202027/04/2020xtriển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
19/CT-TTg24/04/202024/04/2020xTiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
3388/UBND-GD23/04/202023/04/2020xThực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
1773/QD-BYT20/04/202020/04/2020x"Sổ tay hướng dẫn một số biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 đối với người khuyết tật tại cộng đồng"
3123/UBND-YT15/04/202015/04/2020xtiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
10/CT-UBND15/04/202015/04/2020xcường công tác quản lý, giám sát, thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn phòng chống dịch Covid 19
938/QÐ-UBND10/04/202010/04/2020xvề việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
2854/UBND-HCC07/04/202007/04/2020xGiải quyết thủ tục hành chính trực tiếp đối với một số thủ tục hành chính thiết yếu trên địa bàn tỉnh
31/CÐN30/03/202030/03/2020xPhát động phong trào thi đua ngành y tế chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19
2526 /UBND-CT30/03/202030/03/2020xquyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.
1444/QD-BYT29/03/202029/03/2020xvề việc hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch Covid-19
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>