Tra cứu văn bản
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
1134 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
4406/UBND- TTr28/05/202028/05/2020xTăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép.
2153/QÐ-BYT25/05/202025/05/2020xban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế
3809/UBND-GD08/05/202008/05/2020xThực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
3482 /UBND-GD27/04/202027/04/2020xtriển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
19/CT-TTg24/04/202024/04/2020xTiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
3388/UBND-GD23/04/202023/04/2020xThực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
1773/QD-BYT20/04/202020/04/2020x"Sổ tay hướng dẫn một số biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 đối với người khuyết tật tại cộng đồng"
3123/UBND-YT15/04/202015/04/2020xtiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
10/CT-UBND15/04/202015/04/2020xcường công tác quản lý, giám sát, thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn phòng chống dịch Covid 19
938/QÐ-UBND10/04/202010/04/2020xvề việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
2854/UBND-HCC07/04/202007/04/2020xGiải quyết thủ tục hành chính trực tiếp đối với một số thủ tục hành chính thiết yếu trên địa bàn tỉnh
31/CÐN30/03/202030/03/2020xPhát động phong trào thi đua ngành y tế chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19
2526 /UBND-CT30/03/202030/03/2020xquyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.
1444/QD-BYT29/03/202029/03/2020xvề việc hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch Covid-19
2236/UBND-CT20/03/202020/03/2020xtriển khai ứng dụng hỗ trợ thông tin phòng chống dịch COVID-19
2015/UBND-GD15/03/202015/03/2020xphòng chống dịch Covid-19 trong tổ chức việc cưới, tiệc mừng, ma chay
496/QÐ-UBND20/02/202020/02/2020xBan hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cấp tỉnh thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
742/BYT-DP18/02/202018/02/2020xV/v tăng cường kiểm soát công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc
1072/UBND-TTr17/02/202017/02/2020xtăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
69416/02/202016/02/2020xTheo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ khu vực đang có dịch
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>