Tìm kiếm
"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
 

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đánh giá tình hình thực hiện công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 9 tháng đầu năm 2022
Ngày cập nhật 25/10/2022

   Mặc dù vẫn còn gặp không ít những khó khăn, thách thức nhưng công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong 9 tháng đầu năm 2022 tiếp tục được triển khai đạt được kết quả trên nhiều mặt, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

   Công tác DS-KHHGĐ của tỉnh Thừa Thiên Huế trong 9 tháng đầu năm 2022 được triển khai trong điều kiện có nhiều thuận lợi, tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể nên đã đạt được kết quả khá tốt. Ngay từ đầu năm, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo các cấp ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm triển khai thực hiện tốt công tác DS- KHHGĐ. Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch, kinh phí và hướng dẫn sử dụng kinh phí cho Trung tâm Y tế cấp huyện và chỉ đạo Phòng DS-KHHGĐ tham mưu Trung tâm Y tế cấp huyện phân bổ, hướng dẫn kinh phí công khai cho các Trạm Y tế cấp xã nhằm triển khai thực hiện tốt các hoạt động và sử dụng các nguồn kinh phí được giao đúng quy định và đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, tập trung chủ yếu vào hoạt động tuyên truyền, vận động thông qua chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Ảnh: PGS.TS Trần Kiêm Hảo -  Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ DS-KHHGĐ năm 2022

   Vì vậy, các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ trong 9  tháng đầu năm 2022 cơ bản đạt và kế hoạch được giao. Tổng số trẻ sinh ra là 7.986 trẻ, giảm 1.718 trẻ so với cùng kỳ. Con thứ 3 trở lên là 1.372 trẻ, giảm 365 trẻ so với cùng kỳ. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chiếm 17,2% giảm 0,7% so với cùng kỳ. Tỷ số giới tính khi sinh 109,3 bé trai/100 bé gái. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 92,5%. Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 58,9%. Số trường hợp toàn tỉnh năm 2022 có giảm hơn (giảm10 trường hợp) so với cùng kỳ năm 2021. Hiện nay, có 121.397 người cao tuổi được truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe; có 126.424 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, chiếm 72,2% số người cao tuổi toàn tỉnh.Tổng cộng các BPTT hiện đạt đạt 87,4% so với kế hoạch. Tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ các cấp đến nay về cơ bản đã ổn định. Công tác phối hợp thông qua hợp đồng trách nhiệm với các ban, ngành, đoàn thể được triển khai sớm. Hoạt động thông tin giáo dục, tuyên truyền đã tiếp tục được đẩy mạnh và tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, góp phần làm cho các tầng lớp nhân dân chuyển biến nhận thức và có hành vi đúng về lĩnh vực DS - KHHGĐ.  Mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” được đẩy mạnh, việc xây dựng và duy trì các hoạt động của mô hình lồng ghép với việc đưa chính sách Dân số vào hương ước, quy ước của làng, thôn bản, tổ dân phố văn hoá. Hiện nay, có 593/1.107 cụm dân cư đang còn duy trì (chiếm 53.57%) hoạt động từ dưới 01 năm đến dưới 05 năm. Trong đó, có 02 cụm dân cư duy trì 03 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên ở huyện Quảng Điền, Phong Điền. Chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS - KHHGĐ và tăng cường đưa dịch vụ KHHGĐ đến vùng khó khăn, vùng đông dân có mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao được thực hiện thường xuyên và trong các đợt cao điểm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm đối tượng tiếp cận dịch vụ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu về DS-KHHGĐ. Các hoạt động nâng cao chất lượng dân số được quan tâm và tập trung thực hiện, thông qua việc triển khai các mô hình, đề án.

Ảnh: Tham dự hội thảo về công tác DS-KHHGĐ tại cơ sở

   Bên cạnh kết quả đạt được, công tác DS-KHHGĐ 9 tháng đầu năm 2022 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn ở mức cao, một số địa phương đang ở mức rất cao, cụ thể huyện A Lưới (27%), Nam Đông (25,6%), Phú Lộc (22,1%), Quảng Điền (19,1%), thị xã Hương Trà (18,9%), huyện Phong Điền (17,8%). Việc thực hiện các biện pháp tránh thai hiệu quả đạt tỷ lệ chưa cao, nhất là biện pháp dụng cụ tử cung; các đơn vị có tỷ lệ đặt dụng cụ tử cung còn ở mức thấp so với toàn tỉnh như thành phố Huế (36,4%), huyện A Lưới (46,5%), Nam Đông (51%). Tình trạng tảo hôn đang có xu hướng tăng cao ở huyện A Lưới, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang. Tình hình triển khai thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo quy định tại Nghị định số 39/2015/NĐ-CP vẫn còn nhiều bất cập, thiếu kịp thời. Tại huyện Nam Đông, A Lưới còn rất nhiều trường hợp chưa được hưởng chính sách theo quy định.

Ảnh: Một số hình ảnh khác triển khai công tác DS-KHHGĐ tại cơ sở năm 2022

   Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2022, đạt mức giảm sinh 0,2%o; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,06%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 15%, khống chế tỷ số giới tính khi sinh ≤109 bé trai/100 bé gái, đồng thời thực hiện tốt các mô hình nâng cao chất lượng dân số. Để đạt mục tiêu đó, tích cực tham mưu cho lãnh đạo Đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác DS-KHHGĐ, đồng thời ban hành các văn bản liên quan để chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tại địa phương phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Song song với nhiệm vụ trên, ThS.BSCKII. Phan Đăng Tâm - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục xây dựng, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực quản lý, đào tạo cho đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ các cấp; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác truyền thông- giáo dục thay đổi hành vi về DS-KHHGĐ trên các kênh truyền thông, lồng ghép đưa nội dung DS-KHHGĐ vào hoạt động của các đơn vị; Thực hiện nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ; đẩy mạnh hoạt động tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai; Tăng cường tuyên truyền, vận động các đối tượng có nguy cơ cao tham gia thực hiện việc khám, xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm nâng tỷ lệ số thai phụ và trẻ sinh được tham gia khám, xét nghiệm phát hiện sớm các bệnh tật bẩm sinh; tăng cường tuyên truyền thực hiện tốt luật bình đẳng giới và thực hiện bình đẳng giới trong chương trình DS-KHHGĐ, tăng cường kiểm tra giám sát nhằm hạn chế mất cân bằng giới tính khi sinh và giảm thiểu tình trạng tảo hôn ở các huyện miền núi; thực hiện tốt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai đăng ký mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên đối với các cụm dân cư đủ điều kiện đăng ký. Đôn đốc các xã, phường, thị trấn khẩn trương hoàn thành thủ tục đăng ký lại các cụm dân cư không sinh con thứ ba trở lên đã vi phạm.Tiếp tục tổ chức tập huấn công tác đổi sổ Ao, ghi chép ban đầu và báo cáo thống kê chuyên ngành dân số cho đội ngũ làm công tác dân số tại cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng kế hoạt động và kinh phí triển khai thực hiện nội dung 2 “Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Dự án 7 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế. Rà soát, các chương trình, kế hoạch nhằm triển khai đảm dảo đúng tiến độ và đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.

 

Trần Thị Lệ Minh
Tin mới
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên HuếGia đìnhPhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcBáo điện tử VTV NewsCổng thông tin điện tử Thừa Thiên HuếTạp chí cộng sảnChuyển đổi số
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 41.736.507
Lượt truy cập hiện tại 4.543