Tìm kiếm
"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
 

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022
Lượt xem 28103Ngày cập nhật 03/03/2022

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, chống lại biến đổi khí hậu thông qua các hình thức đơn giản như tắt các thiết bị điện không cần thiết và tổ chức các hoạt động truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Căn cứ Công văn số 563/BCT-TKNL ngày 09/02/2022 của Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao ý thức tiết kiệm điện, năng lượng và bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với sự kiện Giờ Trái đất 2022.

- Nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất 2022, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình, tham gia bằng nhiều hình thức như: Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu.

2. Yêu cầu

- Tạo sự chuyển biến mạnh hơn nữa từ nhận thức đến hành động của các tầng lớp nhân dân, cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích, động viên sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và hộ gia đình.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2022 thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm đồng thời đảm bảo an ninh, trật tự nhất là tại các địa điểm tiến hành tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch.

- Do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, yêu cầu các đơn vị tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi chưa công bố hết dịch.

II. NỘI DUNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH

1. Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên Báo Thừa Thiên Huế, Báo Công Thương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, VTV8 tại Huế.

2. Treo băng rôn, khẩu hiệu, sử dụng công nghệ, phương tiện điện tử tuyên truyền tại các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và tại một số tuyến đường, khu vực.

3. Tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất tới xã, phường, thị trấn, tổ dân phố thông qua các tổ chức chính trị - xã hội để phát tờ rơi và qua hệ thống loa phát thanh của xã, phường, thị trấn.

4. Tổ chức tắt đèn chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo tại một số khu vực công cộng, tuyến phố (trừ các đèn tại khu vực các bệnh viện, đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng phục vụ bảo vệ an ninh tại các khu vực trọng yếu trên địa bàn tỉnh) từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 26/3/2022.

5. Vận động người dân, doanh nghiệp tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 26/3/2022.

III. THỜI GIAN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH

1. Tháng 3 năm 2022.

2. Hoạt động tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 26/3/2022.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Là đơn vị thường trực, tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chiến dịch Giờ Trái đất; đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh.

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch hưởng ứng của ngành điện, ước tính sản lượng điện tiết kiệm được trong thời gian từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 26/3/2022.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, VTV8 tại Huế và Báo Công Thương ưu tiên dành thời gian, thời lượng đưa tin để tích cực tuyên truyền Sự kiện Giờ Trái đất năm 2022 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, vận động nhân dân thể hiện sự đóng góp thiết thực bằng hành động cụ thể trong việc tắt bớt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 26/3/2022.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổ chức thực hiện công tác truyền thông về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện tuyên truyền tại một số tuyến đường, khu vực với hình thức phù hợp.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tắt các biển quảng cáo lớn trên địa bàn tỉnh từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 26/3/2022.

5. Sở Du lịch

Tuyên truyền, vận động các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng tắt bớt các đèn pano, chiếu sáng trang trí từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 26/3/2022.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông báo, phổ biến chủ trương hưởng ứng Sự kiện Giờ Trái đất năm 2022 đến các tổ dân phố, thôn trên địa bàn; tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi nhân dân tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 26/3/2022.

- Chỉ đạo đơn vị quản lý chiếu sáng trên địa bàn lập kế hoạch tắt điện chiếu sáng công cộng tại một số địa điểm, tuyến đường trong thời gian từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 26/3/2022.

8. Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất của ngành.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan thống nhất số lượng, địa điểm sử dụng công nghệ, phương tiện điện tử để truyền tải nội dung tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất 2022 (theo mẫu của Bộ Công Thương đính kèm, file mẫu được đăng tại Website http://www.tietkiemnangluong.com.vn http://www.itradetthue.gov.vn) tại một số tuyến đường, khu vực, địa điểm công cộng.

- Phối hợp với Sở Công Thương tăng cường truyền thông, tuyên truyền tài liệu điện tử cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình, văn phòng, nhà xưởng đến các cơ quan, đơn vị và cán bộ nhân viên, khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh (Minh họa và đường dẫn tải tài liệu như Phụ lục đính kèm).

- Chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tham gia hưởng ứng tích cực chiến dịch này.

- Tổng hợp ước tính sản lượng điện tiết kiệm được trong thời gian từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 26/3/2022 trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương).

9. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Phối hợp với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế xây dựng chương trình hoạt động để tuyên truyền ý nghĩa về Giờ Trái đất, tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

10. Các tổ chức chính trị - xã hội

Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, VTV8 tại Huế, Báo Công Thương

Thường xuyên đăng tải các nội dung về hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, về tiết kiệm năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu để tuyên truyền vận động người dân tham gia hưởng ứng.

12. Tổ chức hưởng ứng tại trụ sở các cơ quan

Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tuyên truyền về Chiến dịch giờ Trái đất 2022 tại cơ quan (theo mẫu của Bộ Công Thương đính kèm, file mẫu được đăng tải tại Website http://www.tietkiemnangluong.com.vnhttp://www.itradetthue.gov.vn) trong tháng 3 năm 2022 và quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên đơn vị mình nghiêm túc tham gia hưởng ứng Sự kiện Giờ Trái đất năm 2022 bằng cách tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết tại cơ quan, đơn vị, nhà riêng từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 26/3/2022.

V. BÁO CÁO KẾT QUẢ

Các đơn vị phân công tham gia hoạt động hưởng ứng báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện (thông qua Sở Công Thương) trước ngày 07/4/2022 để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ảnh về Sở Công Thương để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên HuếGia đìnhPhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcBáo điện tử VTV NewsCổng thông tin điện tử Thừa Thiên HuếTạp chí cộng sảnChuyển đổi số
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 44.228.822
Lượt truy cập hiện tại 7.126