Tìm kiếm
"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
 

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trung Tâm Y tế huyện Phú Lộc
Lượt xem 183764Ngày cập nhật 18/09/2014

Địa chỉ: Khu vực 4, Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234 3871243
Email: bvploc@thuathienhue.gov.vn
hoặc ttytphuloc@gmail.com
Fax:  0234 3871616

I. Ban lãnh đạo đơn vị:


II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
Quyết định số 2260/QĐ-SYT ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế  về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc:
A.Chức năng : Là đơn vị trực thuộc Sở Y tế Thừa Thiên Huế, chịu sự quản lý, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở Y tế về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí, nhân lực y tế...và chịu sự quản lý của UBND huyện Phú Lộc trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế địa phương để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó.
Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về; khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, dự phòng, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống  Sốt rét, Bướu cổ, quản lý thai sản, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và chuyên môn kỹ thuật kế hoạch hoá gia đình, cung cấp thuốc, đặc biệt là thuốc thiết yếu cho cộng đồng, chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị y tế công, nông, lâm trường, xí nghiệp, trường học.....đóng trên địa bàn huyện Phú Lộc nhằm làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo qui định.
B. Nhiệm vụ, quyền hạn:
 Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:
- Quản lý nhân lực lao động, kinh phí, vật tư trang thiết bị y tế và thuốc men tuyến huyện, tuyến xã và y tế thôn bản.
- Thực hiện các nhiệm vụ về khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, cung ứng thuốc, đặc biệt là thuốc thiết yếu cho cộng đồng; kết hợp với y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc trên địa bàn toàn Huyện.
- Triển khai thực hiện các chương trình y tế quốc gia và quốc tế dự phòng, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em. Chỉ đạo kiểm tra và hướng dẫn các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ cho y tế các đơn vị đóng trên địa bàn, đặc biệt là nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định của ngành y tế.
- Xây dựng và củng cố mạng lưới y tế từ huyện đến xã, thị trấn, thôn, bản và hướng dẫn kiểm tra các hoạt động chuyên môn đối với Trạm y tế cơ sở.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngủ cán bộ y tế, đảm bảo biên chế đủ, cơ cấu hợp lý, thực hiện đúng các chính sách đối với đội ngủ cán bộ y tế.
- Tổng kết và ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác khám chữa bệnh, dự phòng, nhằm tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
- Tham mưu cho UBND huyện Phú Lộc  trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế hàng năm để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.
- Tham mưu cho UBND huyện Phú Lộc thực hiện kiểm tra việc chấp hành luật pháp trong hoạt động y tế nhà nước và các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn theo quy định của Pháp luật và sự phân cấp của tỉnh.
- Chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể quần chúng trên địa bàn huyện để làm tốt công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ và tham gia các hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Sở Y tế và UBND huyện giao.
C. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Lãnh đạo TTYT :
Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc có Giám đốc và  2-3 Phó giám đốc.
- Giám đốc là người đứng đầu TTYT, chịu trách nhiệm trước Sở Y tế Thừa Thiên Huế và UBND huyện Phú Lộc về toàn bộ hoạt động của TTYT.  
- Phó giám đốc  là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước Pháp luật về các nhiệm vụ được phân công ;  khi Giám đốc TTYT vắng mặt, một Phó giám đốc được Giám đốc uỷ nhiệm để điều hành các hoạt động của Trung tâm Y tế.
- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc và các Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
2. Cơ cấu tổ chức:
2.1. Các phòng chức năng:
- Phòng Kế Hoạch - Nghiệp vụ.
- Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị.
- Phòng Tài vụ-Kế toán
- Phòng Điều dưỡng
2.2. Các khoa : gồm 10 khoa như sau:
2.1. Khoa Hồi sức cấp cứu - Điều trị tích cực và chống độc.
2.2. Khoa Khám bệnh.
2.3. Khoa Ngoại tổng quát
2.4. Khoa Phụ sản sơ sinh.
2.5. Khoa Nội - Nhi.
2.6. Khoa Lây lao.
2.7. Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng.
2.8. Khoa Cận lâm sàng.
2.9. Khoa  Dược.
2.10. Khoa Kiểm soát nhiểm khuẩn
2.3. Các Đội  dự phòng
- Đội Y tế dự phòng
- Đội  Bảo vệ bà mẹ trẻ em .
2.4. Phòng khám đa khoa khu vực:
- Phòng khám đa khoa khu vực I – Lộc An.
- Phòng khám đa khoa khu vực III – Vinh Giang.
2.5 Trạm y tế xã:
5.1 Trạm y tế thị trấn Phú Lộc
5.2 Trạm y tế thị trấn Lăng Cô
5.3 Tram y tế xã Lộc Bổn
5.4 Trạm y tế xã Lộc Sơn
5.5 Trạm y tế xã Xuân Lộc
5.6 Trạm y tế xã Lộc An
5.7 Trạm y tế xã Lộc Hoà
5.8 Trạm y tế xã Lộc Điền
5.9 Trạm y tế xã Lộc Trì
5.10 Trạm y tế xã Lộc Bình
5.11 Tram y tế xã Lộc Thuỷ
5.12 Trạm y tế xã Lộc Tiến
5.13 Trạm y tế xã Lộc Vĩnh
5.14 Trạm y tế xã Vinh Mỹ
5.15 Trạm y tế xã Vinh Hưng
5.16 Trạm y tế xã Vinh Hải
5.17 Trạm y tế xã Vinh Giang
5.18 Trạm y tế xã Vinh Hiền
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Trưởng, Phó, Điều dưỡng trưởng các Khoa/ Phòng/ Đội/TYT xã, thị trấn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
III. Tự giới thiệu về đơn vị:
Trung tâm Y tế Phú Lộc là đơn vị sự nghiệp, với chức năng nhiệm vụ: Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn. Với phương châm: Chủ động giám sát , phát hiện, khống chế dịch ngay từ đầu,  không để dịch lớn xãy ra, không có tử vong do dịch. Công tác khám chữa bệnh ngày càng được củng cố và chất lượng khám chữa bệnh ngày một nâng cao,  thực hiện tốt công tác cấp cứu, phẫu thuật; đặc biệt là trong cấp cứu thảm họa, cứu hộ, cứu nạn.
Đơn vị có 01 trung đội tự vệ do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm chính trị viên, hàng năm trung đội tự vệ được tham gia huấn luyện theo chương trình nhằm nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần.
Đảng bộ của đơn vị có 64 đảng viên, với 04 chi bộ trực thuộc,  nhiều năm liên đạt danh hiệu Đảng bộ  trong sạch vững mạnh.
Với những nổ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ chính trị Trung tâm Y tế Phú lộc nhiều năm liền được nhận cờ và bằng khen của Thủ tướng chính phủ, của Bộ Y tế  và UBND tỉnh. Đặc biệt năm 2005 TTYT Phú lộc đã được nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng III.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐƠN VỊ


 

Các đơn vị khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên HuếGia đìnhPhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcBáo điện tử VTV NewsCổng thông tin điện tử Thừa Thiên HuếTạp chí cộng sảnChuyển đổi số