Tìm kiếm
"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
 

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trung Tâm Y Tế huyện Phú Vang
Lượt xem 221132Ngày cập nhật 18/09/2014

Địa chỉ: Phú Đa - Phú Vang - TT Huế
Điện thoại: (0234)-3850115
Fax:            (0234)-3850115
Email: bvpvang@thuathienhue.gov.vn
Website: http://bvpvang.thuathienhue.gov.vn

 

I.    Ban lãnh đạo đơn vị TTYT huyện Phú Vang
 

1.    Giám đốc
-    Họ và tên: Trương Như Sơn
-    Chức danh:    Giám đốc TTYT Phú Vang
-    Học hàm: BSCKII
-    Điện thoại cơ quan:    02343.850115
2.    Phó Giám đốc:
-    Họ và tên: Nguyễn Minh Hùng
-    Chức danh: Phó giám đốc TTYT Phú Vang
-    Học hàm: BSCKI
-    Điện thoại cơ quan:    02343850115
3.    Phó Giám đốc:
-    Họ và tên: Đặng Văn Tuấn
-    Chức danh: Phó giám đốc TTYT Phú Vang
-    Học hàm: BSCKI
-    Điện thoại cơ quan:    02343850115  

II.    Chức năng nhiệm vụ quyền hạn
1.    Chức năng:
-    Trung tâm Y tế huyện Phú Vang là đơn vị thuộc Sở Y tế Thừa Thiên huế, chịu sự quản lý, chỉ đạo, thanh tra của Giám đốc Sở Y tế về chuyên môn nghiệp vụ, kính phí, nhân lực, đào tạo, nâng lương , thi đua khen thưởng, kỷ luật đồng thời chịul sự quản lý của UBND huyện  Phú Vang trong việc xây dựng phát triển sự nghiệp y tế địa phương để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chịu trách nhiệm kế hoạch đó.
-    Trung tâm Y tế Phú Vang có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỷ thuật, khám chữa bệnh; phòng, chống dịch trên địa bàn
2.    Nhiệm vụ và quyền hạn:
-    Trung tâm Y tế huyện Phú Vang có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
a.    Nhiệm vụ:
-    Quản lý nguồn nhân lực lao động, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế thuốc, vật tư tiêu hao từ huyện, trạm y tế xã và y tế thôn
-    Thực hiện các nhiệm vụ vê khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, cung ứng thuốc, đặc biệt là thuốc thiết yếu phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân; kết hợp với y học Hiện đại với Y học cổ truyền dân tộc trên địa bàn toàn Huyện.
-    Triển khai các chương trình y tế quốc gia và y tế Dự Phòng, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, KHHGĐ. Chỉ đạo kiểm tra và hướng dẩn các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ cho y tế các đơn vị đóng trên địa bàn, quản lý chặc chẽ y tế tư nhân, đặc biệt là nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân theo quy định của ngành y tế.
-    Xây dựng và củng cố mạng lưới y tế từ huyện đến xã, thị trấn, thôn, và hướng dẩn các hoạt động chuyên môn đối với trạm y tế cơ sở.
-    Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngủ cán bộ y tế, đảm bảo biên chế đủ, cơ cấu hợp lý, thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở.
-    Tham gia nghiên cứu khoa học kỷ thuật, hàng năm tổng kết ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học kỷ thuật trong công tác KCB, dự phòng, nhằm tăng cường công tác căm sóc  và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
-    Tham gia chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.
-    Tham mưu UBND huyện Phú Vang trong viễ xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế  hàng năm để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.
-    Tham mưu cho UBND huyện Phú Vang thực hiện kiểm tra việc chấp hành luật pháp trong lĩnh vực y tế nhà nước và cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn theo quy định của Pháp luật và sự phân cấp của Sở Y tế.
-    Chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể quần chúng trên địa bàn huyện để làm tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân và các hoạt động PCD trên địa bàn.
-    Thực hiện quản lý cán bộ; CNVC, bệnh viện; 2 PK ĐKKV, đội YTDP, đội BVBMTE, 20 TYT xã thị trấn và cán bộ chuyên trách  dân số trên địa bàn, chế độ chính sách khen thưởng, kỷ luật đối với công chức , viên chức , quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của nhà nước.
-    Thực hiện công việc báo cáo thống kê đúng thời gian quy định
3.    Quyền hạn:
-    Chủ trì các buổi họp giao ban, hổi chẩn, kiểm thảo người bệnh tử vong
-    Quyết định về công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền
-    Kiểm tra, xem xét, quyết định về thu, chi tài chính
-    Thành lập các hội đồng tư vấn
-    Đề nghị cấp trên hoặc quyết định theo thẩm quyền việc đề bạt, khen thưởng, kỷ luật đối với mọi thành viên trong bệnh viện.
-    Đình chỉ những hoạt động của các thành viên trong Trung tâm y tế có hành vi trái Pháp Luật, trái quy chế của ngành hoặc xét thấy có hại cho sức khỏe người bệnh.
-    Không được quyền ra những quyết định trái với luật pháp trái với quy chế bệnh viện.
-    Thực hiện các nhiệm, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và UBND huyện giao.
III.    Cơ cấu tổ chức đơn vị
1.    Lãnh đạo:
-    Trung tâm Y tế huyện Phú Vang  có 01Giám đốc và 3 Phó Giám đốc
-    Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm Y tế , chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế và UBND huyện Phú Vang về toàn bộ hoạt động của TTYT
-    Phó Giám đốc là người giúp việc cho giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;khi Giám đốc TTYT vắng mặt, một phó giám đốc được Giám đốc ủy quyền để điều hành các hoạt động của Trung tâm Y tế.
-    Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện thực hiện theo đúng  quy định của pháp luật
2.    Tổ chức:
a.    Phòng chức năng: gồm 4 phòng
-    Phòng KHNV
-    Phòng Tổ chức-Hành chính quản trị
-    Phòng Tài Vụ
-    Phòng Điều Dưỡng
b.    Các khoa: gồm 14 khoa như sau:
-    Khoa Hồi sức câp cứu – Điều trị tích cực và chống độc
-    Khoa khám bệnh
-    Khoa Ngoại
-    Khoa Phụ Sản
-    Khoa Nội
-    Khoa Nhi
-    Khoa Lây Lao
-    Khoa YHCT- PHCN
-    Khoa Xét nghệm
-    Khoa Chẩn đoán hình ảnh
-    Khoa Dược
-    Khoa Dinh Dưỡng
-    Khoa TMH-RHM-Mắt
-    Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
c.    Các đội dự phòng
-    Đội YTDP    
-    Đội chăm sóc sức khỏe sinh sản
d.    Phòng khám đa khoa khu vực
-    Phòng khám đa khoa khu vực Thuận An
-    Phòng khám đa khoa khu vực Diên Đại
e.    Trạm y tế xã
-    TYT Phú Đa
-    TYT Vinh Hà
-    TYT Vinh Thái
-    TYT Vinh Phú
-    TYT Phú Lương
-    TYT Phú Xuân
-    TYT Phú Hồ
-    TYT Phú Mỹ
-    TYT Phú An
-    TYT Phú Thương
-    TYT Phú Dương
-    TYT Phú Mậu
-    TYT Phú Thanh
-    TYT Thuận An
-    TYT Phú Thuân
-    TYT Phú Hải
-    TYT Vinh Xuân
-    TYT Phú Diên
-    TYT Vinh Thanh
-    TYT Vinh An

IV. Giới thiệu về đơn vị
- Phú Vang là huyện nằm về hướng Đông- Nam của tỉnh Thừa Thiên- Huế, dân số trung bình trên 186.784 người bao gồm 18 xã và 2 thị trấn. 
Mạng lưới y tế Phú Vang được cũng cố và hoàn thiện từ huyện đến cơ sở.
Tại bệnh viện đã được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ các phương tiện và nhân lực phục vụ công tác khám chữa bệnh.
Trong thời gian qua, công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân ở huyện Phú Vang tiếp tục đạt nhiều kết quả, hệ thống y tế ngày càng được hoàn thiện, cũng cố và phát triển về cơ sở vật chất, đa dạng về các dịch vụ y tế, hiệu quả công tác điều trị và phòng bệnh ngày càng được tăng cao, dịch bệnh được khống chế và đẩy lùi.
Tổng số Bác sĩ: 26 trong đó số Bs có trình độ sau Đại học 24/26 chiếm 92,5% gồm 02 BsCKII, 5 Thạc sĩ, 17 BsCKI
Tổng số Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, kỹ thuật viên: 68 trong đó Cử nhân: 24, chiếm tỷ lệ 36%.
Chức danh khác 14.
1.Trạm Y tế xã thị trấn:
Tổng số biên chế: 139
- Đảm bảo các chức danh, 100% trạm y tế có bác sĩ ( có trạm có 2 bác sĩ), số bác sĩ có trình độ sau Đại học 40% 
- Hàng ngày tổ chức khám và điều trị cho 30- 40 lượt bệnh nhân
- 100% xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế theo Bộ tiêu chí mới của Bộ Y tế.
2. Phòng khám Đa khoa Khu vực Thuận an và Diên đại:
- Giường bệnh được giao: 20 giường
- Khám và điều trị ngoại trú 30-40 bệnh nhân/ ngày
Điều trị Nội trú 15- 20 bệnh nhân/ ngày
3. Y tế Dự phòng: bao gồm đội YTDP và BVBMTE
- Nhân lực: 38 người
- Cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ hoạt động YTDP, bao gồm khu nhà làm việc riêng và được trang cấp các trang thiết bị máy móc thiết yếu phục vụ cho công tác hàng ngày.
- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án Y tế đạt kết quả cao, trong 5 năm qua dịch bệnh trên địa bàn được khống chế góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. 
4. Công nghệ thông tin:
- Áp dụng phần mềm quản lý bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh Nội, Ngoại trú hàng ngày tại các tuyến.
- Nối mạng LAN 
- Lắp đặt hệ thống Camera để theo dõi tại các vị trí xung yếu.
 

 

 

Các đơn vị khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên HuếGia đìnhPhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcBáo điện tử VTV NewsCổng thông tin điện tử Thừa Thiên HuếTạp chí cộng sảnChuyển đổi số