Tìm kiếm
"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
 

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Chung nhan Tin Nhiem Mang
Trung Tâm Giám Định Y Khoa - Pháp Y
Ngày cập nhật 18/09/2014

Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Thừa Thiên Huế

I.Thông tin chung:
1.Tên đơn vị: Trung tâm Giám định y khoa - Pháp Y tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.Trụ sở: Số 52 Ngô Quyền-Phường Vĩnh Ninh-Thành phố Huế.
3.Điện thoại: 0234.3823012.
4.Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Thừa Thiên Huế.
5.Email: ttgdyk@thuathienhue.gov.vn

6. Website: http://ttgdyk.thuathienhue.gov.vn/

II. Ban lãnh đạo đơn vị:
 

Phó giám đốc phụ trách: Ngô Viết Sĩ

Học hàm, học vị: Bác sỹ CKII

III.Thông tin chi tiết:
1.Chức năng nhiệm vụ:
a/Chức năng:
-Trung tâm Giám định y khoa là cơ quan thường trực về giám định y khoa của Hội đồng giám định y khoa tỉnh Thừa Thiên Huế,có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về công tác giám định y khoa của tỉnh và triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa trên địa bàn.
b/Nhiệm vụ và quyền hạn:
-Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa của tỉnh, trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế ở địa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt, gồm những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
-Tổ chức khám giám định sức khỏe,khám giám định thương tật,khám giám định tai nạn lao động,bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.
-Khám phúc quyết khi có khiếu nại hoặc yêu cầu của các cơ quan,tổ chức, cá nhân sử dụng lao động,người lao động theo phân cấp.
-Khám và hướng dẫn người lao động chọn ngành nghề phù hợp với khả năng lao động của các đối tượng (nếu có đủ điều kiện theo quy định).
-Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học,áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực giám định y khoa.
-Tham gia đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn,nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giám định y khoa.
-Thực hiện công tác quản lý cán bộ,chế độ chính sách,khen thưởng,kỹ luật đối với công chức,viên chức và quản lý tài chính,tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.
-Thực hiện các chế độ thống kê,báo cáo theo quy định của pháp luật.
-Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn nghiệp vụ giám định y khoa
-Thực hiện các nhiệm vụ,quyền hạn khác do Giám đốc sở Y tế giao.
2. Cơ cấu tổ chức:
1/Tổ chức bộ máy:
a-Lãnh đạo Trung tâm giám định y khoa tỉnh gồm: Giám đốc và Phó giám đốc.Giám đốc trung tâm GĐYK chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế,trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của trung tâm và báo cáo công tác trước Giám đốc Sở Y tế khi được yêu cầu.
Phó giám đốc chịu trách nhiệm trước giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.
b-Các phòng chức năng gồm:
    -Phòng tổ chức-hành chính-kế toán.
    -Phòng khám giám định.
2.Nhiệm vụ của các phòng chức năng:
2.1.Phòng Hành chính-Tổ chức-Kế toán”:
-Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động tháng,quý,năm của Trung tâm,tổ chức sơ kết,tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch.
-Tổ chức thực hiện nhiệm vụ hành chính quản trị,tổ chức cán bộ của Trung tâm.
-Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ theo quy định của nhà nước, phối hợp với phòng khám giám định tổ chức đào tạo,đào tạo lại về giám định y khoa.
-Quản lý tài chính,tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
-Thực hiện tổng hợp thống kê,báo cáo hoạt động của Trung tâm theo quy định.
2.2.Phòng khám giám định:
-Tổ chức khám giám định sức khỏe,khám giám định thương tật và tai nạn lao động,bệnh nghề nghiệp.
-Khám phúc quyết khi có khiếu nại,yêu cầu của tổ chức,cá nhân sử dụng lao động và của người lao động.
-Khám và hướng dẫn chọn ngành nghề phù hợp với khả năng lao động của các đối tượng khi có yêu cầu.
-Chịu trách nhiệm tổng hợp,hoàn thiện hồ sơ và các nội dung liên quan đối với các trường hợp giám định thuộc phạm vi,nhiệm vụ và thẩm quyền giải quyết của Hội đồng giám định y khoa tỉnh.
-Phối hợp với phòng tổ chức-hành chính-kế toán thực hiện các hoạt động đào tạo,nghiên cứu khoa học và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật về giám định y khoa.
3.Định hướng phát triển: Thực hiện các chức năng,nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BYT,ngày 17/5/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định y khoa tỉnh,thành phố trực thuộc TW”
 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên HuếGia đìnhPhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcBáo điện tử VTV NewsCổng thông tin điện tử Thừa Thiên HuếTạp chí cộng sảnChuyển đổi số