Tra cứu văn bản
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
98 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
71/2023/NÐ-CP20/09/202320/09/2023xsửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
13/2023/NÐ-CP17/04/202317/04/2023xbảo vệ dữ liệu cá nhân
22/CT-TTg23/12/202223/12/2022xChỉ thị về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm
130/2021/NÐ-CP30/12/202101/01/2022xNghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em
118/2021/NÐ-CP23/12/202101/01/2022xNghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
37/2021/NÐ-CP29/03/202114/05/2021xNghị định số 37/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
05/CT-TTg28/01/202128/01/2021xvề một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
1711/CÐ-TTG07/12/202007/12/2020xBẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG GẮN VỚI PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN 2021
117/2020/NÐ-CP28/09/202015/11/2020xNghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
1295/QÐ-TTg24/08/202024/08/2020xDanh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế
19/CT-TTg24/04/202024/04/2020xTiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
119/TB-VPCP23/03/202023/03/2020THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị công bố dịch vụ công trực tuyến, sơ kết 03 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
05/CT-TTg28/01/202028/01/2020xphòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
62/QÐ-VPCP22/01/202022/01/2020xphê duyệt đề án xây dựng hệ thống thông tin báo cáo CP và TTTT phục vụ sự chỉ đạo điều hành của CP, TTCP
73/2019/NÐ-CP05/09/201905/09/2019xQUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
59/2019/NÐ-CP01/07/201915/08/2019xNghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
161/2018/NÐ-CP29/11/201815/01/2019xNghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
130/2018/NÐ-CP27/09/201827/09/2018xhuớng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số (CKS) và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
14/CT-TTg25/05/201825/05/2018xvề việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
73/2018/NÐ-CP15/05/201815/05/2018xQuy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345