Danh mục
De mục
Dịch vụ
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.085.848
Lượt truy cập hiện tại 25
Quay lại1234Xem tiếp
Tìm kiếm
Đăng nhập hệ thống
Kiểu đăng nhập:
Người dùng:
Mật khẩu:
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Liên kết website
Trong những năm qua, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế với nỗ lực to lớn, vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt được nhiều thành tựu; được Tỉnh và Trung ương ghi nhận, góp phần vào thành công của mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Những nỗ lực ấy được khắc hoạ bằng những thành tựu vượt bậc.
Ngày 07/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 317/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” với các nội dung chính như sau:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG VIẾT THẮNG

(HOANG VIET THANG GENERAL HOSPITAL)

 

Địa chỉ: 187 Điện Biên Phủ, phường Trường An, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 84-54.3931122/33/77

Fax: 84-54.3931155

E-mail: hospitalhvt@gmail

Website: www.hvthospital.com.vn

Nhằm tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong sử dụng ngân sách nhà nước có ý nghĩa quan trọng, góp phần dành nguồn cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng cấp bách. Ngày 13/1/2015, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau: