Lượt truy cập
Tổng truy cập 45.085.684
Truy cập hiện tại 19.026
Quyết định về việc công bố công khai dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024 của Sở Y tế
Ngày cập nhật 25/04/2024
Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế (theo biểu đính kèm).
Tập tin đính kèm:
KHTC
Xem tin theo ngày