Tìm kiếm
"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
 

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Chung nhan Tin Nhiem Mang
Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/11/2015

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình của đơn vị:

   Địa điểm trụ sở chính: 28 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

   Về cơ cấu tổ chức của Sở gồm có 6 Phòng chuyên môn nghiệp vụ: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Nghiệp vụ Y; Phòng Nghiệp vụ Dược và Phòng Tổ chức Cán bộ. Về tổ chức biên chế , cơ sở vật chất kỹ thuật: Sở Y tế có 31 đơn vị trực thuộc, trong đó có:02 Chi cục (Chi cục DS-KHHGĐ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm); 09 Trung tâm y tế; 03 bệnh viện đa khoa và 07 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh; 10 đơn vị sự nghiệp( 09 trung tâm tuyến tỉnh và 01 phòng Bảo vệ sức khỏe cán bộ); 152 Trạm y tế Phường / xã / thị trấn.

2. Chức năng nhiệm vụ:

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, về công tác y tế trên địa bàn, quản lý và chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ đối với công tác y tế, quản lý kinh phí và nhân lực y tế đối với hệ thống y tế trên dịa bàn tỉnh theo phân cấp của cơ quan có thẩm quyền. Sở Y tế được sự quản lý toàn diện của UBND tỉnh đồng thời dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Sở Y tế Thừa Thiên Huế là đơn vị đầu tiên trong cả nước hoàn thiện về tổ chức bộ máy từ tuyến tỉnh đến tuyến y tế cơ sở, trong đó 10 bệnh viện trực thuộc tỉnh, gồm 03 bệnh viện đa khoa: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa Chân Mây, Bệnh viện đa khoa Bình Điền; 07 bệnh viện chuyên khoa. 08 Trung tâm Y tế huyện thị xã đã được đầu tư xây dựng mới cùng với trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. 152/152 trạm y tế được tầng hóa và đầu tư trang thiết bị: máy siêu âm, điện tim và xét nghiệm. 100% trạm y tế đều có Bác sĩ. 96% thôn/bản/ tổ đều có Y tế thôn/bản/tổ và hằng năm đều được đào tạo về chuyên môn phục vụ công tác phòng chống dịch và sơ cứu ban đầu.

- Công tác phòng chống dịch: Công tác chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch đã được ngành Y tế phối hợp cùng với chính quyền các cấp và các ngành liên quan triển khai tích cực. Tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh ban hành Chỉ thị và Công điện về tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. - Công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đã được tăng cường đặc biệt trong dịp Lễ, tết

- Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Các hoạt động về sức khỏe môi trường đã được đẩy mạnh góp phần đáng kể trong việc ngăn chặn các loại dịch bệnh lưu hành và cải thiện môi trường sống của nhân dân, đặc biệt trong “Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường” và “Ngày môi trường Thế giới” (05/6/2011); các hoạt động triển khai chương trình phối hợp hoạt động đẩy mạnh chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong phong trào “Làng Văn hóa - Sức khỏe” đã được tích cực phối hợp thực hiện.

Công tác y tế học đường đã có sự phối hợp giữa ngành Y tế và ngành Giáo dục từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố; nhiều chương trình y tế đã được đưa vào trường học: phòng chống giun sán, phòng chống tật khúc xạ cho học sinh, nha học đường, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

- Công tác khám chữa bệnh: Công tác chỉ đạo - điều hành hoạt động KCB, hoạt động khám chữa bệnh tiếp tục duy trì và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, ngành Y tế đã tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh. Có 100% Bác sĩ công tác  tại Trạm Y tế.

* Công tác khám chữa bệnh BHYT:

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra công tác thực hiện KCB-BHYT tại các đơn vị, kết quả cho thấy công tác quản lý, thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, kiểm tra đối tượng BHYT đến khám chữa bệnh đã thực hiện đúng thủ tục, thanh toán chí phí khám chữa bệnh theo giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sử dụng thuốc theo đúng danh mục quy định của Bộ Y tế, đã triển khai khá tốt về cải cách các thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả công tác KCB-BHYT.

*  Công tác chỉ đạo tuyến và triển khai đề án 1816:

Công tác chỉ đạo tuyến và thực hiện Đề án 1816 được được thực hiện tốt.

*  Công tác nâng cao Y đức trong các cơ sở khám chữa bệnh:

Thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BYT  ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về qui tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở y tế, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện qui tắc ứng xử trong toàn Ngành,  tiếp tục thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT  ngày 4/6/2015của Bộ y tế về Đổi mới phong cách , thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

- Chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình:

Công tác dự phòng và cấp cứu các tai biến sản khoa, thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT được tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác quản lý thai sản ở tuyến cơ sở được tăng cường cùng với việc rà soát việc thực hiện Quyết định số 385/QĐ-BYT của Bộ Y tế về phân cấp kỹ thuật.

* Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia:

- Các hoạt động phòng chống sốt rét đã được triển khai tích cực, hoạt động truyền thông giáo dục và kết hợp quân dân y trong công tác phòng chống sốt rét tiếp tục được duy trì.

- Các hoạt động nhằm duy trì kết quả thanh toán Phong đã được triển khai thực hiện tích cực từ tỉnh đến huyện, xã. Công tác truyền thông về phòng chống bệnh phong được duy trì thường xuyên dưới nhiều hình thức (trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp....).

-  Chương trình chống lao được tiếp tục triển khai ở 100% xã, phường, thị trấn. Công tác truyền thông phòng chống bệnh lao đã được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức: mitting nhân ngày Quốc tế chống Lao 24/3/2010, tuyên truyền cổ động, phát tờ rơi, tranh bướm, áp phích, tổ chức hội thảo, thi tìm hiểu về bệnh lao cho học sinh,...

-  Các hoạt động dự án tiêm chủng mở rộng đã được triển khai thực hiện tốt, công tác tiêm chủng thường xuyên đã được duy trì và triển khai 9/9 huyện, thị, thành phố, hoạt động phối hợp quân dân y trong triển khai chương trình ở các địa bàn khó khăn ven biển, miền núi, biên giới đã được tổ chức thực hiện tốt; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi.

-  Công tác phòng chống nhiễm HIV/AIDS đã được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, sự phối hợp liên ngành ngày càng chặc chẽ thể hiện trong các hoạt động ở cơ sở và xây dựng các mô hình điểm trong công tác phòng chống HIV/AIDS.

- Công tác đào tạo và Nghiên cứu khoa học và ứng dụng KHCN:  Hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng di dần vào nề nếp, các đơn vị trong ngành đã tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học; từ 2006 đến nay mỗi 2 năm một lần sở Y tế tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học, với sự tham gia của các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.

- Công tác Tài chính ngân sách: Ngành Y tế tiếp tục thực hiện quản lý ngân sách theo ngành từ tỉnh đến huyện, xã; thực hiện Luật ngân sách sửa đổi tháng 12/2002; thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên và huy động 35% ngân sách từ nguồn thu được để lại để bổ sung quĩ lương theo Nghị định số 28/NĐ-CP của Chính phủ.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

* Huân chương Lao động hạng Nhì tại Quyết định số 754-2003/QĐ-CTN ngày 27/10/2003 của Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

* Năm 2007:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 21 tập thể, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 09 cá nhân; tặng Bằng khen 02 tập thể và 02 cá nhân của ngành Y tế tại Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.   

- Bộ Y tế công nhận Bệnh viện Xuất sắc toàn diện: Bệnh viện Điều dưỡng-Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện huyện A Lưới, Bệnh viện thành phố Huế và Bệnh viện huyện Phú Vang tại Quyết định số 236/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

- Bằng khen của Bộ Y tế cho Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe và Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tại Quyết định số 1417/QĐ-BYT ngày 23/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh: Trung tâm Y tế Dự phòng

* Năm 2008:

- Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 18 tập thể; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 10 cá nhân; tặng Bằng khen 06 tập thể và 08 cá nhân cho ngành Y tế tại Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.   

- Huân chương Lao động hạng Ba cho Phòng Bảo vệ sức khỏe Cán bộ tại Quyết định số 1320/QĐ-CTN ngày 9/9/2009 của Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Huân chương Lao động Hạng Ba cho Trung tâm Kiểm nghiêm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tại Quyết định số 1042/QĐ-CTN ngày 08/8/2008 Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: Bệnh viện Điều dưỡng-Phục hồi chức năng và Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tại Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bằng khen của Bộ Y tế cho Trung tâm Y tế Dự phòng tại Quyết định số 1176/QĐ-BYT ngày 13/ 4/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

* Năm 2009:

- Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 14 tập thể, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 09 cá nhân; tặng Bằng khen 02 tập thể và 10 cá nhân cho ngành Y tế tại Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 25/02/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.   

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe và Trung tâm Y tế huyện Phú Vang tại Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 30/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Y tế cho Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.

* Năm 2010:

- Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 15 tập thể, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 12 cá nhân; tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 06 cá nhân cho ngành Y tế tại Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.   

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 9 tập thể tại Quyết định số 477/QĐ-BYT ngày 18/02/2011.

   * Năm 2011:

- Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 09 tập thể, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 24 cá nhân; tặng Bằng khen 01 tập thể và 04 cá nhân cho ngành Y tế tại Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.   

- Bằng khen cho Trung tâm phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng và Phòng Thanh tra Sở Y tế tại Quyết định số 584/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bằng khen cho Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế tại Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Huân chương Lao động hạng Nhì cho Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tại  Quyết định số 2470/QĐ-CTN ngày 22/12/2011 Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân tại Quyết định số 1250/QĐ-BYT ngày 26/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Bằng khen cho 05 tập thể và 07 cá nhân tại Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cờ Thi đua xuất sắc cho Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 172/QĐ-BYT ngày 18/01/2012 của  Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Bằng khen cho 14 tập thể và 17 cá nhân tại Quyết định số 424/QĐ-BYT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Quyết định số 1385/QĐ-CTN ngày 11/9/2012.

- Được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ Quyết định 1273/QĐ-TTg ngày 28/8/2017.

Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên HuếGia đìnhPhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcBáo điện tử VTV NewsCổng thông tin điện tử Thừa Thiên HuếTạp chí cộng sảnChuyển đổi số
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 45.244.263
Lượt truy cập hiện tại 1.837