Lượt truy cập
Tổng truy cập 41.819.557
Truy cập hiện tại 4.491
Công đoàn >> Đại hội Công đoàn
Ngày 4/7/2023, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, đã diễn ra Đại hội Công đoàn Ngành Y tế Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có lãnh đạo Liên đoàn...
Ngày 28/4/2023, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện nhằm tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2023-2028.
Ngày 6/6/2023 tại Vĩnh Phúc, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ 15, Khóa XIII, nhiệm kỳ 2018- 2023 để xin ý kiến nhiều nội dung quan trọng...
Ngày 13/6/2023, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đồng chủ trì Hội nghị tại Công đoàn Y tế Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại...
Tiếp tục triển khai Thông báo số 770/TB-TLĐ ngày 03/3/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chỉ định đơn vị tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 05/7/2023, Công đoàn Y tế Việt...
Chiều ngày 27/4/2023, CĐCS Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội về phía Công đoàn ngành Y tế có...
     Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện Kế hoạch số 40/KH-CĐN ngày 16/6/2022 của Công đoàn Ngành về việc tổ chức Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn Ngành...