Lượt truy cập
Tổng truy cập 44.544.034
Truy cập hiện tại 10.474
Bệnh viện Tâm thần Huế tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày cập nhật 02/05/2023

     Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện Kế hoạch số 40/KH-CĐN ngày 16/6/2022 của Công đoàn Ngành về việc tổ chức Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn Ngành Y tế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; được sự đồng ý của Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Huế và thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Ngành y tế về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở các cấp. Chiều ngày 25/04/2023, Công đoàn Bệnh viện Tâm thần Huế đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

     Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Đình Oanh – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Thừa Thiên Huế. Về phía đơn vị, có đồng chí Hồ Dũng - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Huế, đồng chí Nguyễn Ngọc Thượt – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện, cùng các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ, các đồng chí Trưởng, phó các khoa, phòng, đoàn thể của bệnh viện, cùng 64 đại biểu là đoàn viên Công đoàn Bệnh viện Tâm thần Huế.

     Tại Đại hội: Đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa - Phó Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện nhiệm kỳ 2017 - 2023, đã báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở Bệnh viện, Khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2023 và đề ra mục tiêu phương hướng cho nhiệm kỳ tới, nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2023.

Đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa – Phó Chủ tịch CĐCS Bênh viện báo cáo tổng kết

hoạt động CĐCS Bệnh viện nhiệm kỳ 2017 - 2023

     Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn cơ sở Nhiệm kỳ 2017 - 2023 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn cơ sở Bệnh viện đã hoạt động theo đúng Điều lệ, phối hợp cùng chính quyền đảm bảo việc làm và thu nhập cho đoàn viên công đoàn. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên. Bên cạnh đó Công đoàn Bệnh viện luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Lãnh đạo Bệnh viện, giúp các đoàn viên an tâm công tác, đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh Covid19 diễn ra phức tạp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ qua.

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Đình Oanh – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Thừa Thiên Huế đánh giá cao và ghi nhận những thành tích mà Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Huế đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2023 đồng thời yêu cầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà đơn vị, Công đoàn ngành giao phó. 

Đồng chí Trần Đình Oanh – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành y tế Thừa Thiên Huế

Phát biểu chỉ đạo Đại hội CĐCS Bệnh viện Tâm thần Huế

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hồ Dũng - Giám đốc Bệnh viện gửi lời cảm ơn đến Công đoàn cơ sở Bệnh viện nhiệm kỳ 2017 - 2023 đã phối hợp tốt với Chính quyền để chăm lo đời sống cho cán bộ viên chức, người lao động. Đồng chí cũng mong rằng, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Huế, lần thứ IV.

Đồng chí Hồ Dũng – Giám đốc Bệnh viện Tâm thần phát biểu tại Đại hội

     Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí:

  1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thượt
  2. Đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa
  3. Đồng chí Nguyễn Khoa Thanh Sơn
  4. Đồng chí Nguyễn Thị Thoa
  5. Đồng chí Nguyễn Thị Định

Ban chấp hành CĐCS Bệnh viện Tâm thần Huế nhiệm kỳ 2023 - 2028

     Đại hội cũng đã bầu 04 đại biểu (gồm: 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết) đại diện cho Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Huế tham dự Đại hội Công đoàn Ngành Y tế lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2023-2028.

     Tại Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Huế nhiệm kỳ 2023-2028 với sự thống nhất của 100% đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Một số hình ảnh tại Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Huế

nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tin: Nhật Quang

Ảnh: Minh Trí

Tin mới
Xem tin theo ngày