quản lý và điều hành
Hệ thống văn bản

 

Vị trí, chức năng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 29/07/2015

Vị trí, chức năng:

- Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế.

- Sở Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Xem tin theo ngày  
liên kết với bộ y tế