"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

Thông tin đơn vị >> Văn phòng Sở Y tế
           
E-Mail: vanphong.syt@thuathienhue.gov.vn
 ĐT: 0234 3820938  E-Mail: tt.syt@thuathienhue.gov.vn
ĐT: (0234)-3820937 E-Mail: tccb.syt@thuathienhue.gov.vn    
ĐT: (054)-3820939 E-Mail: nvd.syt@thuathienhue.gov.vn      
ĐT: (054)-3821630 E-Mail: nvy.syt@thuathienhue.gov.vn      
ĐT: (0234)-3823215 E-Mail: khtc.syt@thuathienhue.gov.vn      
Xem tin theo ngày