"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

Trung Tâm Y Tế thị xã Hương Thủy
Lượt xem 183477Ngày cập nhật 18/09/2014

Địa chỉ: 02 Quang Trung, Phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, Tỉnh TT- Huế
Điện thoại văn phòng: (0234)-3861259
Điện thoại cấp cứu: (0234) 3863480; Fax: (0234)-3955278
Email: bvhthuy@thuathienhue.gov.vn
Website: http://bvhthuy.thuathienhue.gov.vn


 

2. Ban lãnh đạo của đơn vị :

2.1. Giám đốc:   NGUYỄN VĂN VỸ
    - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ – Bác sĩ CK II
    - Điện thọai cơ quan: 054 3861232
    - Địa chỉ thư điện tử: nguyenvanvy1964@gmail.com
    - Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung
2.2. Phó Giám đốc:   Dương Thị Thu Hằng
    - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ – Bác sĩ
    - Điện thọai cơ quan: 0234 3861259
    - Địa chỉ thư điện tử: dtthang.bvhthuy@thuathienhue.gov.vn
   
2.3. Phó Giám đốc:   Nguyễn Thị Kim Thu
    - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ – Bác sĩ
    - Điện thọai cơ quan: 0234 3861188
    - Địa chỉ thư điện tử: ntkthu.bvhthuy@thuathienhue.gov.vn
    

3. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn :
3.1. Chức năng:
- Là đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, chịu sự quản lý chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở Y tế về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí, nhân lực y tế… Và chịu sự quản lý của UBND thị xã Hương Thủy trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế địa phương để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó.
- Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống bệnh Sốt rét, các bệnh Ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh trên địa bàn thị xã.
3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn: Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
- Quản lý nhân lực lao động, kinh phí, vật tư trang thiết bị y tế và thuốc men tuyến thị xã, tuyến xã, phường và y tế thôn bản.
- Thực hiện nhiệm vụ về khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, cung ứng thuốc, đặc biệt là thuốc thiết yếu cho cộng đồng; kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc trên địa bàn toàn thị xã.
- Triển khai thực hiện các chương trình Y tế quốc gia và quốc tế dự phòng, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em. Chỉ đạo kiểm tra và hướng dẫn các hoạt động chuyên môn về nghiệp vụ cho y tế các đơn vị đóng trên địa bàn, đặc biệt là nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của ngành y tế.
- Xây dựng và củng cố mạng lưới y tế từ thị xã đến xã, phường, thôn, tổ dân phố và hướng dẫn kiểm tra các hoạt động chuyên môn đối với Trạm Y tế cơ sở.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngủ cán bộ y tế, đảm bảo biên chế đủ, cơ cấu hợp lý, thực hiện đúng các chính sách đối với đội ngủ cán bộ y tế.
- Tổng kết việc ứng dụng những những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác khám chữa bệnh, dự phòng, nhằm tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
- Tham mưu cho UBND thị xã Hương Thủy trong việc xây dựng phát triển y tế hàng năm để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.
- Tham mưu cho UBND thị xã Hương Thủy thực hiện kiểm tra việc chấp hành luật pháp trong hoạt động y tế nhà nước và các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn theo quy định của Pháp luật và sự phân cấp của tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể quần chúng trên địa bàn thị xã để làm công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ và tham gia vào các hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Sở Y tế và UBND thị xã giao.
4. Cơ cấu tổ chức :
4.1. Lãnh đạo Trung tâm Y tế: Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy có 01 Giám đốc và 03 Phó giám đốc
4.2. Cơ cấu tổ chức các khoa/ phòng/Trạm Y tế:
4.2.1. Các phòng chức năng:
- Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị
- Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ
- Phòng Kế họach tài chính
- Phòng Điều dưỡng
4.2.2. Các khoa:
- Khoa Hồi sức cấp cứu – Chống độc
- Khoa Khám bệnh
- Khoa Ngoại
- Khoa Phụ sản
- Khoa Nội - Nhi – Đông Y
- Khoa Truyền nhiễm
- Khoa Cận lâm sàng (Xét Nghiệm - CĐHA)
- Khoa Dinh dưỡng
- Khoa Dược
- Khoa chống nhiễm khuẩn
4.2.3. Các Đội dự phòng:
- Đội Y tế dự phòng
- Đội BVBMTE – KHHGĐ
4.2.4. Trạm Y tế xã, phường:
- Trạm Y tế xã Thủy Bằng
- Trạm Y tế xã Thủy Vân
- Trạm Y tế phường Thủy Dương
- Trạm Y tế phường Thủy Phương
- Trạm Y tế phường Thủy Châu
- Trạm Y tế phường Phú Bài
- Trạm Y tế phường Thủy Lương
- Trạm Y tế xã Thủy Phù
- Trạm Y tế xã Thủy Tân
- Trạm Y tế xã Thủy Thanh
- Trạm Y tế xã Phú Sơn
- Trạm Y tế xã Dương Hòa
5. Giới thiệu thế mạnh của đơn vị :
5.1. Công tác phòng chống dịch :
 Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình y tế địa phương theo đúng tiến độ của chương trình, giám sát dịch dập tắt dịch kịp thời và hiệu qủa    
5.2. Khám chữa bệnh ngọai trú và nội trú :
 Hoạt động khám chữa bệnh được duy trì và nâng cao chất lượng tập trung chủ yếu vào công tác cải cách hành chính theo Quyết định 1313 của Bộ y tế đáp ứng sự hài lòng của người bệnh;
Thực hiện tốt các chỉ tiêu về khám chữa bệnh như: số lần khám, số bệnh nhân điều trị nội trú, số bệnh nhân điều trị ngọai trú, công suất sử dụng giường bệnh điều đạt và vượt 100%. Bên cạnh đó lĩnh vực về cận lâm sàng có nhiều cố gắng, chủ động phối hợp với các khoa lâm sàng áp dụng kỹ thuật mới tạo hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị.
5.3. Công tác chỉ đạo tuyến:
 Hoạt động chỉ đạo tuyến y tế cơ sở nhằm tăng cao năng lức chuyên môn, góp phần giảm chuyển tuyến.  
5.4. Công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo :
Thường xuyên nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống dịch, áp dụng các thành tựu khoa học tiên tiến trong và ngoài nước.


 

Các đơn vị khác
Xem tin theo ngày