"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

Lãnh đạo Sở Y tế
Ngày cập nhật 18/09/2014

 

 

 

 

 

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ

                               

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

1. Các đồng chí Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về những công việc đã được phân công theo lĩnh vực mình phụ trách.

2. Khi quyết định những vấn đề liên quan của Ngành thì phải báo cáo Giám đốc biết  để quyết định.

3. Khi gặp những vấn đề phức tạp quá phạm vi giải quyết thì Phó giám đốc phải báo cáo xin ý kiến Giám đốc hoặc bàn bạc trong lãnh đạo thống nhất mới ra quyết định.

4. Khi có những vấn đề liên quan các phòng thì từng đồng chí Phó Giám đốc phụ trách phải xem xét trước khi thống nhất với các phòng.

5. Khi đi công tác, đi họp, Giám đốc chỉ định các cán bộ và Phó Giám đốc liên quan tham gia.

6. Thực hiện chế độ Thủ Trưởng và dân chủ trong lãnh đạo.

7. Khi Phó Giám đốc được uỷ quyền phụ trách do Giám đốc đi vắng thì chỉ giải quyết các công việc do mình phụ trách, nếu có những lĩnh vực lớn không do mình phụ trách thì phải báo cáo.

8. Phát huy hoạt động độc lập chủ động trong công việc của từng người và chế độ làm việc của các phòng.

 

 

Tin mới
Xem tin theo ngày