"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

Phòng Nghiệp vụ Y
Ngày cập nhật 18/09/2014

ĐT: (054)-3821630
E-Mail: nvy.syt@thuathienhue.gov.vn

 

 

 

Họ và tên:  Nguyễn Mậu Duyên

Học hàm, học vị: Ths.BsCKII, TTƯT

Chức vụ: Trưởng phòng

ĐT cơ quan: (054)-3821630

Email: nmduyen.syt@thuathienhue.gov.vn
Họ và tên:  Võ Đăng Huỳnh Anh

Học hàm, học vị: Ths.BsCKI

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

ĐT cơ quan: (054)-3821630

Email: vdhanh.syt@thuathienhue.gov.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày