"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

Phòng Kế hoạch - Tài chính
Ngày cập nhật 18/09/2014

ĐT: (0234)-3823215

E-Mail: khtc.syt@thuathienhue.gov.vn

 

 

 

 

 

Họ và tên:  TRẦN PHAN QUỐC BẢO
Học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ CKII
Chức vụ: Trưởng phòng
ĐT cơ quan: 02343824162
Email: tpqbao.syt@thuathienhue.gov.vn

Họ và tên:  LÊ THANH AN
Học hàm, học vị: CN
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
ĐT cơ quan: 
02343824162
Email: ltan.syt@thuathienhue.gov.vn

 

Tin mới
Xem tin theo ngày