Chiến dịch được triển khai cho những người từ 18 tuổi trở lên, cách mũi cuối cùng từ 03 tháng trở lên và không phân biệt loại vắc xin phòng COVID-19 đã tiêm trước đó.

Zalo