Tìm kiếm
"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
 

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đảng bộ Bộ phận CDC Huế tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ.TW của BCHTW và Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022.
Ngày cập nhật 09/07/2022

    Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐU của Đảng ủy Sở Y tế, ngày 08.7.2022 đồng chí Nguyễn Lê Tâm - Phó bí thư Đảng bộ Bộ phận, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thay mặt Cấp ủy đã quán triệt “Kết luận 21-KL/TW “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá” và Quy định số 37-QĐ/TW về “Những điều Đảng viên không được làm” ngày 25.10.2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII” và triển khai “Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, đến toàn bộ Đảng viên Đảng bộ Bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Lê Tâm - Phó bí thư Đảng bộ Bộ phận, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  báo cáo các chuyên đề trước toàn thể Đảng viên Đảng bộ Bộ phận TTKSBT.

 

Đồng chí Nguyễn Lê Tâm quán triệt đến toàn thể đảng viên dự hội nghị các nội dung về Kết luận 21-KL/TW:

      Về mục tiêu: đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa "xây" và "chống", “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng, đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

      Về 5 nhiệm vụ và giải pháp: 1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. 2. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 3. Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách. 4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. 5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

       Đồng chí Nguyễn Lê Tâm cũng đã trình bày những điểm mới tại Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 về 19  điều đảng viên không được làm, được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào ngày 25.10.2021, thay thế cho Quy định 47-QĐ/TW năm 2011; Quy định mới giữ nguyên số lượng 19 điều đảng viên không được làm như trước, trong đó kế thừa những nội dung còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới để phù hợp với sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Đồng thời triển khai chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.

 

       Đảng bộ bộ phận CDC Thừa Thiên Huế có 7 chi bộ trực thuộc, có 81 đảng viên.  Đ/c Nguyễn Lê Tâm yêu cầu sau khi được quán triệt các chuyên đề các đ/c trong cấp ủy ủy các chi bộ và các đảng viên cần nghiên cứu thêm để viết bài thu hoạch chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, kết hợp với bản tự kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

 

 

Tin, ảnh: Chí Hùng (TTKSBT)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên HuếGia đìnhPhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcBáo điện tử VTV NewsCổng thông tin điện tử Thừa Thiên HuếTạp chí cộng sản
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 20.836.782
Lượt truy cập hiện tại 9.724