Tìm kiếm
"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
 

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2022 và thông qua kế hoạch tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7 tại huyện A Lưới
Ngày cập nhật 25/06/2022

 

   Thực hiện kế hoạch số 117/KH-CCDS ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiểm tra, đánh giá công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2022 tại các xã, phường, thị trấn và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. Trong 03 ngày (21-23/6/2022), đoàn kiểm tra của Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác DS - KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2022 tại xã Đông Sơn, Hồng Bắc, Hồng Thủy, A Ngo và Phòng DS-KHHGĐ thuộc Trung tâm Y tế huyện A Lưới. Tham dự kiểm tra gồm có BS.CKII Nguyễn Văn Toàn - Phó Chi cục trưởng làm trưởng đoàn và đại diện trưởng, phó phòng, chuyên viên các phòng chuyên môn của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh. Về phía Trung tâm Y tế huyện A Lưới có BS.CKII Hồ Bách Thắng - Giám đốc; đại diện phòng DS-KHHGĐ có ông Nguyễn Văn Mẫn - Trưởng phòng và các chuyên viên. Về phía cấp xã có Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ, đại diện lãnh đạo Trạm Y tế, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ và đội ngũ cộng tác viên DS-KHHGĐ các thôn, bản, tổ dân phố.

 

 

  Công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện A Lưới 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục được triển khai trong điều kiện có nhiều thuận lợi đó là sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Sở Y tế, các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương; Sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân. Các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, kế hoạch chương trình hành động của UBND các cấp đã đưa các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện mục tiêu về công tác DS/KHHGĐ hàng năm. Công tác tham mưu tích cực của đội ngũ cán bộ làm công tác DS/KHHGĐ từ huyện đến cơ sở. Triển khai đồng bộ các giải pháp chuyên môn từ truyền thông thay đổi hành vi đến đáp ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, chú trọng triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dân số. Điều kiện kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, nhận thức của đa số nhân dân về công tác DS/KHHGĐ ngày càng cao. HĐND, UBND Huyện quan tâm hỗ trợ, bố trí kinh phí, đã tạo điều kiên thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động trên địa bàn huyện.

   Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác DS-KHHGĐ của huyện A Lưới thời gian qua còn gặp một số khó khăn như sự phối hợp của một số cơ quan, ban ngành trong việc tổ chức thực hiện công tác DS/KHHGĐ còn chưa đồng bộ. Tình trạng tảo hôn, cán bộ đảng viên vi phạm chính sách dân số KHHGĐ vẫn còn xảy ra và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên vẫn còn ở mức cao, 6 tháng đầu năm 2022 chiếm 25,7%, đặc biệt một số xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao như Hồng Hạ 45%; Hồng Thủy 41,2%; Hồng Vân 42,1%,... 

         Ảnh: Kiểm tra tại Phòng DS-KHHGĐ và các xã của huyện A Lưới

   Tại các đơn vị kiểm tra, đã đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác DS-KHHGĐ được triển khai tại địa phương trong thời gian qua như về công tác tham mưu, ban hành nhiều nhiều văn bản, Quyết định, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác DS/KHHGĐ đã được cụ thể hoá, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho ngành triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, bố trí đủ viên chức để làm việc; Kiện toàn ban chỉ đạo DS-KHHGĐ tại cấp huyện, xã theo đúng quy định.Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được tăng cường và đẩy mạnh. Công tác tuyền thông, giáo dục được coi là mũi nhọn hàng đầu, nhằm tăng cường nâng cao nhận thức của người dân về công tác DS/KHHGĐ, chú trọng đến các xã có mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao, các nhóm đối tượng Vị thành niên - Thanh niên, nam Nông dân, Phụ nữ bằng nhiều hình thức với nội dung đa dạng, phong phú. Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “ Xã, phường, cụm dân cư  không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2021- 2025 cho các xã, thị trấn  Duy trì tốt các cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên qua các giai đoạn, hiện tại duy trì 16/95 thôn, trong đó: Có 2 thôn đạt 2 năm, 14 thôn đạt 1 năm. Việc cung cấp dịch vụ KHHGĐ và đảm bảo hậu cần về các PTTT và các hoạt động nâng cao chất lượng dân số được quan tâm triển khai, đặc biệt chú trọng chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh, tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Vì vậy, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, - Tỷ số giới tính khi sinh là : 94 (130 bé trai/138 bé gái). Tổng số trẻ sinh ra là: 268 trẻ giảm 106 trẻ so cùng kỳ 2021; trong đó, số con thứ 3 trở lên là 69 trẻ giảm 37 trẻ so cùng kỳ 2021, chiếm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 25,7% giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng các BPTT đạt 87% kế hoạch năm. Số người cao tuổi trên địa bàn huyện là 4.650 người, số được khám sức khỏe định kỳ 2.503 người đạt tỷ lệ 53.8%. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện còn gặp một số khó khăn, hạn chế do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, đa số là đồi núi nên công tác truyền thông về DS/KHHGĐ, nhất là tuyên truyền trực tiếp chưa đi vào chiều sâu, chưa đến tận thôn, bản một cách thường xuyên, chưa tạo được chuyển biến sâu sắc về ý thức và tâm lý của người dân trong việc thực hiện chính sách Dân số và phát triển, xây dựng qui mô gia đình ít con. Tỷ suất sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao, tình trạng tảo hôn, cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ vẫn còn xảy ra. Tỷ lệ số thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng mô hình cùm dân cư không có người sinh con thứ 3 thấp vì do số lượng tảo hôn qua các năm tăng cao.

 

    Một số hình ảnh khác tại các buổi kiểm tra

   Phát biểu chỉ đạo kiểm tra, BSCKII. Nguyễn Văn Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện A Lưới 6 tháng đầu năm 2022; ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ huyện, xã, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác DS-KHHGĐ và sự quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí cho chương trình DS-KHHGĐ từ ngân sách huyện, xã. Tại buổi kiểm tra, đã trả lời những kiến nghị, đề xuất của đội ngũ cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ, cộng tác viên dân số về việc trang cấp sổ tay đã hết chỗ ghi chép, cấp sổ Ao giai đoạn mới, tập huấn cho cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số mới thay thế, còn yếu về nghiệp vụ chuyên môn và một số kiến, nghị đề xuất liên quan khác nhằm đảm bảo yên tâm, ổn định công tác.Để công tác DS-KHHGĐ trong thời đến được triển khai đạt kết quả cao hơn trên địa bàn huyện A Lưới, BSCKII. Nguyễn Văn Toàn, Phó Chi cục trưởng đề nghị lãnh đạo địa phương cần tiếp tcuj tăng cường chỉ đạo và quan tâm triển khai các chương trình DS-KHHGĐ, nhất là ưu tiên chỉ đạo triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, các hoạt động trọng tâm, trọng điểm. Quan tâm đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ cấp xã, huyện. Tiếp tục triển khai các chương trình DS-KHHGĐ theo kế hoạch được phê duyệt nhằm đảm bảo tiến độ đề ra. Thực hiện tốt Nghị định 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; tiếp tục triển khai xây dựng mô hình xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ ba trở lên nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên địa bàn; tăng cường tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn. Tiếp tục cập nhật thông tin biến động về DS-KHHGĐ và đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ KHHGĐ; chú trọng triển khai hoạt động sàng lọc trước sinh, sơ sinh có chất lượng, hiệu quả hơn. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các xã rà soát phúc tra chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn mới theo kế hoạch của ngành.


Ảnh: BS.CKII Nguyễn Văn Toàn - Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Ảnh: BS.CKII Hồ Bách Thắng- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện A Lưới phát biểu tại buổi làm việc

   Cũng tại huyện A Lưới, để thực hiện công văn của Sở Y tế về việc phối hợp tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7/2022, BS.CKII Nguyễn Văn Toàn - Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung tâm Y tế, Phòng DS-KHHGĐ huyện, đại diện lãnh đạo UBND xã Lâm Đớt, Trưởng công an xã Lâm Đớt để thông qua kế hoạch tổ chức Lễ Mít tinh. Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm Y tế đã thông qua kế hoạch của UBND huyện A Lưới về tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7, dự kiến tổ chức vào ngày 8/7/2022 tại tiền sãnh UBND xã Lâm Đớt. Trong kế hoạch đã có phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, các hoạt động chính, chương trình, kinh phí để tổ chức Lễ Mít tinh. Tại buổi làm việc, BS.CKII Nguyễn Văn Toàn - Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ đã đề nghị lãnh đạo Trung tâm Y tế, phòng DS-KHHGĐ và xã Lâm Đớt quan tâm chỉ đạo thực hiện và phối hợp, chuẩn bị tốt, đầy đủ các nội dung, hoạt động theo chương trình, kế hoạch của UBND huyện cũng như hướng dẫn của Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ nhằm đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới đạt kết quả và thành công./.

 

 

 

 

   

 

Lệ Minh - Nguyễn Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên HuếGia đìnhPhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcBáo điện tử VTV NewsCổng thông tin điện tử Thừa Thiên HuếTạp chí cộng sản
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 20.836.782
Lượt truy cập hiện tại 9.596