Tìm kiếm
"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
 

Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 15/09/2014

- Địa chỉ: 46 Xuân Thủy - Phường Vỹ Dạ - Thành Phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

- Email: ccvsattp@thuathienhue.gov.vn

- Điện thoại/Fax cơ quan: 0234.3835085

- Website: http://ccatvstp.thuathienhue.gov.vn/

 

 

2. Ban lãnh đạo đơn vị

    ThS. TRƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG – Chi cục trưởng
  
ĐT: 02343835085

THS.DƯƠNG XUÂN HỒNG- Chi cục phó.

ĐT: 02343835085

3. Chức năng
    Là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lí nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo qui định của pháp luật.
    Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chịu sự chỉ đạo, quản lí về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục An toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế.
    Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có tư cách phấp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.
4. Nhiệm vu, quyền hạn
a) Tham mưu Giám đốc Sở Y tế trình Ủy ban Nhân dân tỉnh:
- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm;
- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch năm năm và qui chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm;
b) Tham mưu Giám đốc Sở Y tế:
- Ban hành kế hoạch hàng năm, chương trình, đề án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;
- Cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo qui định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế;
c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về vệ sinh an toàn thực phẩm;
d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lí; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh;
đ) Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lí vệ sinh an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng;
e) Thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;
g) Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;
h) Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh;
i) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kì và đột xuất về công tác quản lí vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành;
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
5. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1) Lãnh đạo Chi cục:
Chi cục có Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng;
Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục; Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công;
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo Quyết định số 2827/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lí công chức, viên chức của tỉnh.
2) Các Phòng chuyên môn thuộc Chi cục:
a. Phòng Hành chính - Tổng hợp;
b. Phòng Đăng ký và chứng nhận sản phẩm;
c. Phòng Thông tin, truyền thông và quản lí ngộ độc thực phẩm;
d. Phòng Thanh tra.

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên HuếGia đìnhPhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcBáo điện tử VTV NewsCổng thông tin điện tử Thừa Thiên HuếTạp chí cộng sảnChuyển đổi số