"ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
Tìm kiếm
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Danh mục
De mục
thong tin can biet
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.491.431
Lượt truy cập hiện tại 54
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới + tin chính
Tin mới
Tin đọc nhiều
Tin tức - Sự kiện >> Tin hoạt động
Thực hiện Kế hoạch số 587/KH-SYT ngày 27/3/2019 của Sở Y tế về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai DVC trực tuyến ở Văn phòng Sở Y tế năm 2019, ngày...
Sáng ngày 10/6/2019, tại Văn phòng Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế. Tham...
 Ngày 7/6/2019, tại Văn phòng Sở Y tế, Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức họp thẩm định cấu hình kỹ thuật trang thiết bị Y tế...
Ngày 31/5/2019, Tổ 106 Tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình cung ứng thuốc năm 2017-2019 và định hướng công tác đấu thầu năm 2019 -2021....
Căn cứ công văn số 423/KSBT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc lập kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày thế giới phòng chống...
Thực hiện Công văn 549/KSBT-BTN ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức tập huấn phần mềm TCMR và phần...
Thực hiện kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 29/3/2019 của Uỷ ban nhân huyện về việc "Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 và Kế...
Ngày 12/4/2019, tại Văn phòng Sở Y tế, Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức họp thẩm định cấu hình kỹ thuật trang thiết bị Y tế để...
Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn...
Ngày 05/4/2019, Sở Y tế Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dược năm 2019 với nội dung chính là đánh giá tình hình...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Tin hoạt động
Thực hiện Kế hoạch số 587/KH-SYT ngày 27/3/2019 của Sở Y tế về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai DVC...
Sáng ngày 10/6/2019, tại Văn phòng Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng...
 Ngày 7/6/2019, tại Văn phòng Sở Y tế, Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức họp thẩm...
Ngày 31/5/2019, Tổ 106 Tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình cung ứng thuốc năm 2017-2019 và định...
Căn cứ công văn số 423/KSBT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc lập kế hoạch tổ chức...
Thực hiện Công văn 549/KSBT-BTN ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về...
Thực hiện kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 29/3/2019 của Uỷ ban nhân huyện về việc "Triển khai Tháng hành động vì an...
Ngày 12/4/2019, tại Văn phòng Sở Y tế, Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức họp thẩm định...
Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ...
Ngày 05/4/2019, Sở Y tế Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dược năm 2019 với nội dung chính là...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Tin hoạt động
Thực hiện Kế hoạch số 587/KH-SYT ngày 27/3/2019 của Sở Y tế về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai DVC trực tuyến ở Văn phòng Sở Y tế năm 2019, ngày...
Sáng ngày 10/6/2019, tại Văn phòng Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế. Tham...
 Ngày 7/6/2019, tại Văn phòng Sở Y tế, Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức họp thẩm định cấu hình kỹ thuật trang thiết bị Y tế...
Ngày 31/5/2019, Tổ 106 Tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình cung ứng thuốc năm 2017-2019 và định hướng công tác đấu thầu năm 2019 -2021....
Căn cứ công văn số 423/KSBT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc lập kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày thế giới phòng chống...
Thực hiện Công văn 549/KSBT-BTN ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức tập huấn phần mềm TCMR và phần...
Thực hiện kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 29/3/2019 của Uỷ ban nhân huyện về việc "Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 và Kế...
Ngày 12/4/2019, tại Văn phòng Sở Y tế, Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức họp thẩm định cấu hình kỹ thuật trang thiết bị Y tế để...
Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn...
Ngày 05/4/2019, Sở Y tế Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dược năm 2019 với nội dung chính là đánh giá tình hình...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Tin hoạt động
Thực hiện Kế hoạch số 587/KH-SYT ngày 27/3/2019 của Sở Y tế về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai DVC trực tuyến ở Văn phòng Sở Y tế năm 2019, ngày...
Sáng ngày 10/6/2019, tại Văn phòng Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế. Tham...
 Ngày 7/6/2019, tại Văn phòng Sở Y tế, Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức họp thẩm định cấu hình kỹ thuật trang thiết bị Y tế...
Ngày 31/5/2019, Tổ 106 Tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình cung ứng thuốc năm 2017-2019 và định hướng công tác đấu thầu năm 2019 -2021....
Căn cứ công văn số 423/KSBT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc lập kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày thế giới phòng chống...
Thực hiện Công văn 549/KSBT-BTN ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức tập huấn phần mềm TCMR và phần...
Thực hiện kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 29/3/2019 của Uỷ ban nhân huyện về việc "Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 và Kế...
Ngày 12/4/2019, tại Văn phòng Sở Y tế, Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức họp thẩm định cấu hình kỹ thuật trang thiết bị Y tế để...
Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn...
Ngày 05/4/2019, Sở Y tế Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dược năm 2019 với nội dung chính là đánh giá tình hình...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Tin hoạt động
Thực hiện Kế hoạch số 587/KH-SYT ngày 27/3/2019 của Sở Y tế về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai DVC trực tuyến ở Văn phòng Sở Y tế năm 2019, ngày...
Sáng ngày 10/6/2019, tại Văn phòng Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế. Tham...
 Ngày 7/6/2019, tại Văn phòng Sở Y tế, Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức họp thẩm định cấu hình kỹ thuật trang thiết bị Y tế...
Ngày 31/5/2019, Tổ 106 Tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình cung ứng thuốc năm 2017-2019 và định hướng công tác đấu thầu năm 2019 -2021....
Căn cứ công văn số 423/KSBT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc lập kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày thế giới phòng chống...
Thực hiện Công văn 549/KSBT-BTN ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức tập huấn phần mềm TCMR và phần...
Thực hiện kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 29/3/2019 của Uỷ ban nhân huyện về việc "Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 và Kế...
Ngày 12/4/2019, tại Văn phòng Sở Y tế, Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức họp thẩm định cấu hình kỹ thuật trang thiết bị Y tế để...
Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn...
Ngày 05/4/2019, Sở Y tế Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dược năm 2019 với nội dung chính là đánh giá tình hình...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Tin hoạt động
Thực hiện Kế hoạch số 587/KH-SYT ngày 27/3/2019 của Sở Y tế về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai DVC trực tuyến ở Văn phòng Sở Y tế năm 2019, ngày...
Sáng ngày 10/6/2019, tại Văn phòng Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế. Tham...
 Ngày 7/6/2019, tại Văn phòng Sở Y tế, Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức họp thẩm định cấu hình kỹ thuật trang thiết bị Y tế...
Ngày 31/5/2019, Tổ 106 Tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình cung ứng thuốc năm 2017-2019 và định hướng công tác đấu thầu năm 2019 -2021....
Căn cứ công văn số 423/KSBT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc lập kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày thế giới phòng chống...
Thực hiện Công văn 549/KSBT-BTN ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức tập huấn phần mềm TCMR và phần...
Thực hiện kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 29/3/2019 của Uỷ ban nhân huyện về việc "Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 và Kế...
Ngày 12/4/2019, tại Văn phòng Sở Y tế, Thường trực Hội đồng khoa học kỹ thuật ngành Y tế Thừa Thiên Huế tổ chức họp thẩm định cấu hình kỹ thuật trang thiết bị Y tế để...
Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn...
Ngày 05/4/2019, Sở Y tế Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Dược năm 2019 với nội dung chính là đánh giá tình hình...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Gia đìnhKênh truyền hình sức khỏePhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcY học thực hành