"ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
Tìm kiếm
 
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Danh mục
De mục
thong tin can biet
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.458.023
Lượt truy cập hiện tại 1.153
Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả triển khai tạo lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm Quý I/2019
Ngày cập nhật 10/04/2019
Đồng chí Nguyễn Nam Hùng – TUV, Trưởng Ban điều hành, Giám đốc Sở Y tế điều hành Hội nghị

Thực hiện Thông báo số 116/TB-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Kết luận của đồng chí Phan Ngọc Thọ tại buổi họp bàn triển khai tạo lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân; Căn cứ Quyết định 831/BYT ngày 11/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, chiều ngày 8/4/2019 Ban điều hành triển khai tạo lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân của tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Quý I/2019 tại 7 điểm cầu của 9 TTYT huyện/Thị xã/Thành phố, nhằm đánh giá kết quả đã triển khai tạo lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân đến tại thời điểm Quý I/2019.

 

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Nam Hùng - TUV, Trưởng ban điều hành, Giám đốc Sở Y tế, các thành viên Ban chỉ đạo cùng Tổ giúp việc, trưởng các phòng của Sở Y tế. Về phía Viettel T.T Huế có ông Nguyễn Ngọc Ngà – Giám đốc kinh doanh Viettel tại Huế, cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng. Về phía các đơn vị có lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Giám đốc, TP.KHNV, Cán bộ phụ trách CNTT của 9 TTYT huyện/tx/tp, Trưởng 152 TYT xã/phường/thị trấn và các cơ quan thông tấn báo chí cũng tham dự và đưa tin Hội nghị.

Với tinh thần chỉ đạo “Quyết Liệt – Đồng Bộ - Kiên Trì”, Ban điều hành (cơ quan thường trực Sở Y tế) có sự phối hợp hiệu quả với Viettel Thừa Thiên Huế và sự thực hiện nghiêm túc của các đơn vị, việc triển khai tạo lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế đến thời điểm cuối Quý I/2019 đã có những kết quả rất quan trọng, cụ thể như sau: Kết quả liên thông dữ liệu khám chữa bệnh vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử Quý I/2019 là 360.728 lượt (Trong đó: Tỷ lệ hồ sơ gửi thành công lên Hệ thống HSSKĐT là 96,7%, tỷ lệ thất bại 3,3%); Kết quả liên thông dữ liệu Tiêm chủng vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử Quý I/2019 là 38.154 lượt; Tỷ lệ hồ sơ theo Quyết định 831/QĐ-BYT đến hết Quý I/2019 là 93,66% (*).

Tại hội nghị các điểm cầu cũng đã thảo luận những khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai tạo lập và quản lý HSSK điện tử toàn dân như: Tỷ lệ khám lập hồ sơ còn thấp, tỷ lệ liên thông hồ sơ khám chữa bệnh tại các đơn vị KCB có thanh toán BHYT chưa đạt 100% và vẫn còn 2 đơn vị chưa liên thông; Hạ tầng công nghệ thông tin tại các đơn vị đã xuống cấp trong khi đó kinh phí triển khai chưa có; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa tích hợp vào hệ thống HSSK điện tử để hình thành một mã định danh duy nhất; Bệnh án điện tử chưa được triển khai tại các đơn vị KCB; Tại mỗi địa phương, thường có sự biến động về nhân khẩu và hộ khẩu, đặc biệt những địa phương có biến động lớn, việc theo dõi và quản lý dữ liệu còn gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Nam Hùng - Trưởng Ban điều hành, Giám đốc Sở Y tế đánh giá cao trong thời gian vừa qua với sự chỉ đạo và sự phối hợp tốt trong quá trình thực hiện của các đơn vị, đã đạt được kết quả chất lượng hồ sơ theo Quyết định 831/QĐ-BYT đạt 93,66%. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt trong 9 tháng cuối năm 2019 để hoàn thành nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Bám sát nội dung tại Quyết định 831/QĐ-BYT để tổ chức triển khai, thực hiện.

- Đến hết 6 tháng đầu năm 2019 các đơn vị phải ánh xạ đạt tất cả hồ sơ đối tượng cần quản lý và chăm sóc trên địa bàn phải có mã số hồ sơ sức khỏe điện tử, để làm tốt điều này cần tập trung vào rà soát nhân khẩu trên địa bàn theo sổ A0 và lồng ghép trong đợt tổng điều tra dân số năm 2019 để cập nhật, bổ sung nhân khẩu vào Hệ thống HSSKĐT, nâng cao chất lượng hồ sơ, tập trung vào việc chỉ số khám lập hồ sơ.

- Tiếp tục đào tạo bổ sung về vận hành sử dụng và khai thác dữ liệu cho các đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện tại các đơn vị. Đảm bảo 100% dữ liệu KCB và dữ liệu tiêm chủng liên thông vào hệ thống HSSKĐT.

- Tại hội nghị đồng chí cũng đã cảm ơn Viettel Thừa Thiên Huế đã phối hợp tổ chức thành công hội nghị giao ban trực tuyến này. Trong thời gian tới Ban điều hành cũng như Sở Y tế sẽ duy trì tổ chức Hội nghị chuyên đề bằng hình thức hội nghi giao ban trực tuyến.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Y tế mong Viettel T.T Huế tăng cường nhân lực tiếp tục hỗ trợ triển khai, phát triển thêm chức năng của phần mềm, tiếp tục làm việc với các đơn vị KCB còn lại trên địa bàn để liên thông dữ liệu khám chữa bệnh vào hệ thống HSSK điện tử; phối hợp với chính quyền địa phương và tổ chức chính trị xã hội vào công tác thu thập, cập nhật thông thông tin HSSK điện tử, tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích khi triển khai HSSK điện tử để người dân và cơ quan, ban ngành ủng hộ và tham gia. Phần đấu mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2019, tất cả người dân của tỉnh có mã số hồ sơ sức khỏe, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh giữa tất cả cơ sở khám chữa bệnh có thanh toán BHYT trên địa bàn và chính thức khai trương Cổng thông tin sức khỏe cộng đồng trong năm 2019.

Theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới được ban hành,  đã đưa ra mục tiêu và các giải pháp nhằm nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Trong đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030: 95% dân số được quản lý sức khoẻ; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm. Việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử bước đầu đáp ứng các nội dung theo Quyết định số 831/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 11/03/2017  để bảo đảm mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe từ lúc sinh ra cho đến lúc mất đi và được thống nhất lưu trữ trong hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử quốc gia.

Hồ sơ sức khỏe điện tử giúp mỗi người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời của mình. Từ đó, chủ động phòng bệnh, chủ động chăm sóc sức khỏe của mình. Khi đi khám bệnh, thông qua hồ sơ sức khỏe, thầy thuốc chủ động theo dõi được toàn diện tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh tật và quá trình khám chữa bệnh một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ tạo thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị của thầy thuốc.

((*): Có cán bộ y tế trực tiếp tư vấn, phỏng vấn, thăm, khám, chữa bệnh và tham gia tiêm chủng).

Một số hình ảnh tại Hội nghị giao ban Quý I/2019:

 

 

Nguyễn Đào & Ngọc Thạch
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Gia đìnhKênh truyền hình sức khỏePhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcY học thực hành