"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
Tìm kiếm
 
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Danh mục
De mục
thong tin can biet
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 17.297.211
Lượt truy cập hiện tại 2.098
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt trong dịch vụ công
Ngày cập nhật 15/12/2020

Ngày 02 tháng 12 năm 2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp về chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt trong dịch vụ công; tham dự cuộc có Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Thông tin và truyền thông, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ, Phó Giám đốc sở Tài chính, Sở Nội vụ,  Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước tỉnh, Chi nhánh ngân hàng Công thương TT. Huế, Chi nhánh ngân hàng Ngoại thương TT. Huế, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Viện nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế, Bưu điện tỉnh,... Tại cuộc họp, sau khi nghe các báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và ý kiến các đơn vị tham gia tại phiên thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:    

 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong dịch vụ công của cơ quan, đơn vị mình:

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số của ngành, đơn vị mình trong giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chiến lược 4 không - 1 có “Làm việc không giấy tờ; Hội họp không tập trung; Dịch vụ công không gặp mặt; Thanh toán không tiền mặt; Dữ liệu chuyển đổi số”.

- Bám sát các chỉ tiêu về cung cấp, tỉ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ, Thủ tướng Chỉnh phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 và xem đây là chỉ tiêu thi đua, phấn đấu của cơ quan, đơn vị mình; rà soát để xây dựng, hoàn thiện các quy trình giải quyết thủ tục hành chính và cấu hình đồng bộ đảm bảo 100% thủ tục hành chính đều được giải quyết trên môi trường mạng, đẩy mạnh việc công bố, cung cấp tối thiểu 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị, ngành phụ trách;

- Tập trung triển khai chuyển đổi số trong dịch vụ công, trước hết là áp dụng e-form (biểu mẫu điện tử), đảm bảo tối thiểu 20% thông tin của công dân, tổ chức được tự động nhập vào e-form khi nộp hồ sơ trực tuyến, làm cơ sở để hình thành, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo hướng từ phân tán đến tập trung. Trong quá trình triển khai cần ưu tiên chọn lựa các dịch vụ công phát sinh nhiều, thực hiện từ “điểm đến diện”. Lưu ý, việc chuyển đổi số từ hồ sơ số hóa vào các cơ sở dữ liệu ngành là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, vì vậy các ngành phải có các giải pháp khuyến khích công dân, tổ chức tham gia nộp hồ sơ trực tuyến để tiết kiệm chi phí, công sức trong chuyển đổi số.

2. Giao sở Thông tin và truyền thông rà soát, tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt trong dịch vụ công năm 2021 trên cơ sở các tiêu chí tại Nghị quyết số 17/NQ-CP, Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh về triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và quan điểm chỉ đạo ở Khoản 1 của Thông báo này, trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 25/12/2020, trong đó cần lưu ý hạng mục rà soát, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tận dụng cơ sở dữ liệu Kê khai y tế để phục vụ tích hợp, chia sẻ dữ liệu với nhau;

- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh hoàn thiện, áp dụng hệ thống e-form đối với các loại giấy tờ phổ biến của CD/TC khi giải quyết TTHC để thực hiện từ 01/01/2021;

- Phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh hoàn thiện Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh theo các quy định, hướng dẫn, tiêu chí tại Nghị quyết 17/NQ-CP, Nghị định 61/2018/NĐ-CP, Nghị định 45/2020/NĐ-CP, Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT; khắc phục các vướng mắc, góp ý của các sở ngành về lỗi phần mềm, lỗi thanh toán trực tuyến, dữ liệu thống kê chưa đồng bộ, chưa tích hợp bưu chính công ích, ...; đảm bảo hệ thống thanh toán phải dùng chung, không giới hạn chia sẻ, kết nối trong phục vụ thanh toán của các ngân hàng, tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như thanh toán tiền điện, nước, viện phí, bảo hiểm xã hội số (VssID),...; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 25/12/2020;

- Phối hợp Sở Tư pháp rà soát và triển khai thí điểm trên địa bàn thành phố Huế về chứng thực bản sao điện tử từ bản chính từ 01/01/2021;

- Lập danh mục gửi Sở Tài chính về hạ tầng trang thiết bị, kết nối mạng phù hợp để phục vụ cán bộ, công chức, viên chức thuận tiện trong tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã;

- Về đề xuất nâng cao tỉ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tương ứng với tỉ lệ cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các ngành, Sở thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10473/UBND-HCC ngày 19/11/2020;

- Đồng ý các đề xuất của Sở về triển khai thí điểm những giải pháp, công nghệ mới trong nhận diện, số hóa hồ sơ, chuyển đổi số hồ sơ, thanh toán,... tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; gia hạn nhiệm vụ tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh sau khi Văn phòng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

3. Giao sở Tài chính rà soát, hướng dẫn nhiệm vụ chi cho UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế bố trí nguồn kinh phí bảo đảm dịch vụ bưu chính công ích, mua sắm trang thiết bị phù hợp để phục vụ cán bộ, công chức, viên chức thuận tiện trong tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến;

- Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số  33/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 về quy định tổ chức việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2020.

4. Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa các chỉ tiêu, yêu cầu của các Nghị quyết số 17/NQ-CP giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu và đưa vào sử dụng các giải pháp, công nghệ hỗ trợ công dân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công trực tuyến để đẩy mạnh số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến góp phần vào chuyển đổi số trong dịch vụ công;

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai thí điểm mô hình thu phí, lệ phí trực tiếp, trực tuyến tại Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã theo hình thức ủy quyền cho Bưu điện văn hóa xã thực hiện, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/01/2021;

- Nghiên cứu, thí điểm các giải pháp phân luồng hỗ trợ, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong đó ưu tiên công dân, tổ chức tham gia nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

UBND tỉnh thông báo để các đơn vị liên quan biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.         

Tập tin đính kèm:
ThS Nguyễn Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Gia đìnhKênh truyền hình sức khỏePhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcY học thực hành