"TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
Tìm kiếm
 
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Danh mục
De mục
thong tin can biet
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 17.296.591
Lượt truy cập hiện tại 1.739
Xin ý kiến góp ý ban hành Kế hoạch “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025”.
Ngày cập nhật 29/11/2020

Kính gửi:  

                    - Các phòng chức năng của Sở;

                    - Các đơn vị.

 

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến 2030; Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025; Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”; Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Y tế đã xây dựng dự thảo để xin ý kiến góp của các đơn vị về “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025” (có dự thảo đính kèm).

Đây là nội dung quan trọng để Sở Y tế định hướng đầu tư đẩy mạnh triển khai công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế và công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025. Do đó, Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu Dự thảo để tham gia góp ý. Nội dung góp ý gửi về Phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Y tế trước ngày 10/12/2020 để tổng hợp, báo cáo xin chủ trương ban hành.

Sở Y tế kính đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
ThS Nguyễn Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Gia đìnhKênh truyền hình sức khỏePhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcY học thực hành