"ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
Tìm kiếm
 
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Danh mục
De mục
thong tin can biet
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.499.615
Lượt truy cập hiện tại 1.736
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới + tin chính
Tin mới
Tin đọc nhiều
TTYT huyện Phú Vang tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện tiêu chí bệnh viện, truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh năm 2018.
Ngày cập nhật 02/01/2019

   Vào chiều ngày 27/12/2018, TTYT huyện Phú Vang đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí bệnh viện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh năm 2018, triển khai các hoạt động năm 2019. Bs CKII Trương Như Sơn - Giám đốc TTYT đã chủ trì hội nghị với sự tham dự của Ban giám đốc; Trưởng, phó các khoa, phòng chức năng điều dưỡng trưởng các khoa và các viên chức phụ trách các tiêu chí bệnh viện.

  Hội nghị đã được nghe các chuyên trách phụ trách các hoạt động báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí bệnh viện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh năm 2018. Việc triển khai thực hiện các nội dung hoạt động đã được tổ chức quán triệt, phổ biến cho toàn thể viên chức, triển khai ngay từ đầu năm với sự phân công, tổ chức thực hiện có kế hoạch. Nguồn kinh phí đã được phân bổ và đáp ứng đầy đủ cho các hoạt động. Bên cạnh việc tổ chức giám sát, theo dỏi hàng tháng, hàng quý đã tổ chức sơ kết, đánh giá kịp thời điều chỉnh, bổ sung những thiếu sót, tồn tại góp phần nâng cao chất lượng của các hoạt động. Việc thực hiện tiêu chí bệnh viện, triển khai cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh được đông đảo nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nhiệt tình hưởng ứng. Chính nhờ vậy, đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh nhân hài lòng hơn khi đến khám chữa bệnh.

Trong hội nghị đã có nhiều ý kiến rất tâm huyết và đầy tính xây dựng của các trưởng phó các khoa, phòng và các viên chức đóng góp cho việc thực hiện như về tăng cường nâng cao nhận thức của người bệnh và người nhà người bệnh trong việc bảo đảm môi trường trong cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp”; thường xuyên kiểm tra, đánh giá cụ thể theo từng mục tiêu đặt ra;  ưu tiên bố trí kinh phí cho các tiêu chí “sạch” và “quản lý chất thải y tế”...

Kết luận tại hội nghị, Giám đốc TTYT đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện tiêu chí bệnh viện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Để thực hiện một cách toàn diện và có hiệu quả trong năm 2019, trên cơ sở các tổ Quản lý chất lượng bệnh viện, tổ Truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ phụ trách “Xanh - Sạch - Đẹp” và  tổ Chăm sóc khách hàng sẽ hợp nhất thành một bộ phận phụ trách chung các hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc. Xây dựng kế hoạch, dự kiến kinh phí triển khai cụ thể cho từng nội dung hoạt động, phổ biến cho các khoa, phòng được biết và tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2019./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

(BsCKII Trương Như Sơn - Giám đốc TTYT phát biểu chỉ đạo)

(Cn Nguyễn Thị Thủy - Tổ QLCLBV báo cáo đánh giá CLBV năm 2018)

(Cn CKI La Thành Nhơn - Trưởng phòng Điều dưỡng báo cáo kết quả đánh giá đáp ứng sự hài lòng người bệnh)

(Một số ý kiến tham luận tại hội nghị)

 

 

BsCKI Đặng Văn Tuấn - Phó giám đốc TTYT huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
TTYT huyện Phú Vang tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện tiêu chí bệnh viện, truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh năm 2018.
Lượt xem 4173Ngày cập nhật 02/01/2019

   Vào chiều ngày 27/12/2018, TTYT huyện Phú Vang đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí bệnh viện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh năm 2018, triển khai các hoạt động năm 2019. Bs CKII Trương Như Sơn - Giám đốc TTYT đã chủ trì hội nghị với sự tham dự của Ban giám đốc; Trưởng, phó các khoa, phòng chức năng điều dưỡng trưởng các khoa và các viên chức phụ trách các tiêu chí bệnh viện.

  Hội nghị đã được nghe các chuyên trách phụ trách các hoạt động báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí bệnh viện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh năm 2018. Việc triển khai thực hiện các nội dung hoạt động đã được tổ chức quán triệt, phổ biến cho toàn thể viên chức, triển khai ngay từ đầu năm với sự phân công, tổ chức thực hiện có kế hoạch. Nguồn kinh phí đã được phân bổ và đáp ứng đầy đủ cho các hoạt động. Bên cạnh việc tổ chức giám sát, theo dỏi hàng tháng, hàng quý đã tổ chức sơ kết, đánh giá kịp thời điều chỉnh, bổ sung những thiếu sót, tồn tại góp phần nâng cao chất lượng của các hoạt động. Việc thực hiện tiêu chí bệnh viện, triển khai cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh được đông đảo nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nhiệt tình hưởng ứng. Chính nhờ vậy, đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh nhân hài lòng hơn khi đến khám chữa bệnh.

Trong hội nghị đã có nhiều ý kiến rất tâm huyết và đầy tính xây dựng của các trưởng phó các khoa, phòng và các viên chức đóng góp cho việc thực hiện như về tăng cường nâng cao nhận thức của người bệnh và người nhà người bệnh trong việc bảo đảm môi trường trong cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp”; thường xuyên kiểm tra, đánh giá cụ thể theo từng mục tiêu đặt ra;  ưu tiên bố trí kinh phí cho các tiêu chí “sạch” và “quản lý chất thải y tế”...

Kết luận tại hội nghị, Giám đốc TTYT đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện tiêu chí bệnh viện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Để thực hiện một cách toàn diện và có hiệu quả trong năm 2019, trên cơ sở các tổ Quản lý chất lượng bệnh viện, tổ Truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ phụ trách “Xanh - Sạch - Đẹp” và  tổ Chăm sóc khách hàng sẽ hợp nhất thành một bộ phận phụ trách chung các hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc. Xây dựng kế hoạch, dự kiến kinh phí triển khai cụ thể cho từng nội dung hoạt động, phổ biến cho các khoa, phòng được biết và tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2019./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

(BsCKII Trương Như Sơn - Giám đốc TTYT phát biểu chỉ đạo)

(Cn Nguyễn Thị Thủy - Tổ QLCLBV báo cáo đánh giá CLBV năm 2018)

(Cn CKI La Thành Nhơn - Trưởng phòng Điều dưỡng báo cáo kết quả đánh giá đáp ứng sự hài lòng người bệnh)

(Một số ý kiến tham luận tại hội nghị)

 

 

BsCKI Đặng Văn Tuấn - Phó giám đốc TTYT huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
TTYT huyện Phú Vang tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện tiêu chí bệnh viện, truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh năm 2018.
Ngày cập nhật 02/01/2019

   Vào chiều ngày 27/12/2018, TTYT huyện Phú Vang đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí bệnh viện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh năm 2018, triển khai các hoạt động năm 2019. Bs CKII Trương Như Sơn - Giám đốc TTYT đã chủ trì hội nghị với sự tham dự của Ban giám đốc; Trưởng, phó các khoa, phòng chức năng điều dưỡng trưởng các khoa và các viên chức phụ trách các tiêu chí bệnh viện.

  Hội nghị đã được nghe các chuyên trách phụ trách các hoạt động báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí bệnh viện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh năm 2018. Việc triển khai thực hiện các nội dung hoạt động đã được tổ chức quán triệt, phổ biến cho toàn thể viên chức, triển khai ngay từ đầu năm với sự phân công, tổ chức thực hiện có kế hoạch. Nguồn kinh phí đã được phân bổ và đáp ứng đầy đủ cho các hoạt động. Bên cạnh việc tổ chức giám sát, theo dỏi hàng tháng, hàng quý đã tổ chức sơ kết, đánh giá kịp thời điều chỉnh, bổ sung những thiếu sót, tồn tại góp phần nâng cao chất lượng của các hoạt động. Việc thực hiện tiêu chí bệnh viện, triển khai cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh được đông đảo nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nhiệt tình hưởng ứng. Chính nhờ vậy, đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh nhân hài lòng hơn khi đến khám chữa bệnh.

Trong hội nghị đã có nhiều ý kiến rất tâm huyết và đầy tính xây dựng của các trưởng phó các khoa, phòng và các viên chức đóng góp cho việc thực hiện như về tăng cường nâng cao nhận thức của người bệnh và người nhà người bệnh trong việc bảo đảm môi trường trong cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp”; thường xuyên kiểm tra, đánh giá cụ thể theo từng mục tiêu đặt ra;  ưu tiên bố trí kinh phí cho các tiêu chí “sạch” và “quản lý chất thải y tế”...

Kết luận tại hội nghị, Giám đốc TTYT đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện tiêu chí bệnh viện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Để thực hiện một cách toàn diện và có hiệu quả trong năm 2019, trên cơ sở các tổ Quản lý chất lượng bệnh viện, tổ Truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ phụ trách “Xanh - Sạch - Đẹp” và  tổ Chăm sóc khách hàng sẽ hợp nhất thành một bộ phận phụ trách chung các hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc. Xây dựng kế hoạch, dự kiến kinh phí triển khai cụ thể cho từng nội dung hoạt động, phổ biến cho các khoa, phòng được biết và tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2019./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

(BsCKII Trương Như Sơn - Giám đốc TTYT phát biểu chỉ đạo)

(Cn Nguyễn Thị Thủy - Tổ QLCLBV báo cáo đánh giá CLBV năm 2018)

(Cn CKI La Thành Nhơn - Trưởng phòng Điều dưỡng báo cáo kết quả đánh giá đáp ứng sự hài lòng người bệnh)

(Một số ý kiến tham luận tại hội nghị)

 

 

BsCKI Đặng Văn Tuấn - Phó giám đốc TTYT huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
TTYT huyện Phú Vang tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện tiêu chí bệnh viện, truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh năm 2018.
Ngày cập nhật 02/01/2019

   Vào chiều ngày 27/12/2018, TTYT huyện Phú Vang đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí bệnh viện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh năm 2018, triển khai các hoạt động năm 2019. Bs CKII Trương Như Sơn - Giám đốc TTYT đã chủ trì hội nghị với sự tham dự của Ban giám đốc; Trưởng, phó các khoa, phòng chức năng điều dưỡng trưởng các khoa và các viên chức phụ trách các tiêu chí bệnh viện.

  Hội nghị đã được nghe các chuyên trách phụ trách các hoạt động báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí bệnh viện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh năm 2018. Việc triển khai thực hiện các nội dung hoạt động đã được tổ chức quán triệt, phổ biến cho toàn thể viên chức, triển khai ngay từ đầu năm với sự phân công, tổ chức thực hiện có kế hoạch. Nguồn kinh phí đã được phân bổ và đáp ứng đầy đủ cho các hoạt động. Bên cạnh việc tổ chức giám sát, theo dỏi hàng tháng, hàng quý đã tổ chức sơ kết, đánh giá kịp thời điều chỉnh, bổ sung những thiếu sót, tồn tại góp phần nâng cao chất lượng của các hoạt động. Việc thực hiện tiêu chí bệnh viện, triển khai cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh được đông đảo nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nhiệt tình hưởng ứng. Chính nhờ vậy, đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh nhân hài lòng hơn khi đến khám chữa bệnh.

Trong hội nghị đã có nhiều ý kiến rất tâm huyết và đầy tính xây dựng của các trưởng phó các khoa, phòng và các viên chức đóng góp cho việc thực hiện như về tăng cường nâng cao nhận thức của người bệnh và người nhà người bệnh trong việc bảo đảm môi trường trong cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp”; thường xuyên kiểm tra, đánh giá cụ thể theo từng mục tiêu đặt ra;  ưu tiên bố trí kinh phí cho các tiêu chí “sạch” và “quản lý chất thải y tế”...

Kết luận tại hội nghị, Giám đốc TTYT đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện tiêu chí bệnh viện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Để thực hiện một cách toàn diện và có hiệu quả trong năm 2019, trên cơ sở các tổ Quản lý chất lượng bệnh viện, tổ Truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ phụ trách “Xanh - Sạch - Đẹp” và  tổ Chăm sóc khách hàng sẽ hợp nhất thành một bộ phận phụ trách chung các hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc. Xây dựng kế hoạch, dự kiến kinh phí triển khai cụ thể cho từng nội dung hoạt động, phổ biến cho các khoa, phòng được biết và tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2019./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

(BsCKII Trương Như Sơn - Giám đốc TTYT phát biểu chỉ đạo)

(Cn Nguyễn Thị Thủy - Tổ QLCLBV báo cáo đánh giá CLBV năm 2018)

(Cn CKI La Thành Nhơn - Trưởng phòng Điều dưỡng báo cáo kết quả đánh giá đáp ứng sự hài lòng người bệnh)

(Một số ý kiến tham luận tại hội nghị)

 

 

BsCKI Đặng Văn Tuấn - Phó giám đốc TTYT huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
TTYT huyện Phú Vang tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện tiêu chí bệnh viện, truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh năm 2018.
Ngày cập nhật 02/01/2019

   Vào chiều ngày 27/12/2018, TTYT huyện Phú Vang đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí bệnh viện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh năm 2018, triển khai các hoạt động năm 2019. Bs CKII Trương Như Sơn - Giám đốc TTYT đã chủ trì hội nghị với sự tham dự của Ban giám đốc; Trưởng, phó các khoa, phòng chức năng điều dưỡng trưởng các khoa và các viên chức phụ trách các tiêu chí bệnh viện.

  Hội nghị đã được nghe các chuyên trách phụ trách các hoạt động báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí bệnh viện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh năm 2018. Việc triển khai thực hiện các nội dung hoạt động đã được tổ chức quán triệt, phổ biến cho toàn thể viên chức, triển khai ngay từ đầu năm với sự phân công, tổ chức thực hiện có kế hoạch. Nguồn kinh phí đã được phân bổ và đáp ứng đầy đủ cho các hoạt động. Bên cạnh việc tổ chức giám sát, theo dỏi hàng tháng, hàng quý đã tổ chức sơ kết, đánh giá kịp thời điều chỉnh, bổ sung những thiếu sót, tồn tại góp phần nâng cao chất lượng của các hoạt động. Việc thực hiện tiêu chí bệnh viện, triển khai cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh được đông đảo nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nhiệt tình hưởng ứng. Chính nhờ vậy, đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh nhân hài lòng hơn khi đến khám chữa bệnh.

Trong hội nghị đã có nhiều ý kiến rất tâm huyết và đầy tính xây dựng của các trưởng phó các khoa, phòng và các viên chức đóng góp cho việc thực hiện như về tăng cường nâng cao nhận thức của người bệnh và người nhà người bệnh trong việc bảo đảm môi trường trong cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp”; thường xuyên kiểm tra, đánh giá cụ thể theo từng mục tiêu đặt ra;  ưu tiên bố trí kinh phí cho các tiêu chí “sạch” và “quản lý chất thải y tế”...

Kết luận tại hội nghị, Giám đốc TTYT đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện tiêu chí bệnh viện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Để thực hiện một cách toàn diện và có hiệu quả trong năm 2019, trên cơ sở các tổ Quản lý chất lượng bệnh viện, tổ Truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ phụ trách “Xanh - Sạch - Đẹp” và  tổ Chăm sóc khách hàng sẽ hợp nhất thành một bộ phận phụ trách chung các hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc. Xây dựng kế hoạch, dự kiến kinh phí triển khai cụ thể cho từng nội dung hoạt động, phổ biến cho các khoa, phòng được biết và tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2019./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

(BsCKII Trương Như Sơn - Giám đốc TTYT phát biểu chỉ đạo)

(Cn Nguyễn Thị Thủy - Tổ QLCLBV báo cáo đánh giá CLBV năm 2018)

(Cn CKI La Thành Nhơn - Trưởng phòng Điều dưỡng báo cáo kết quả đánh giá đáp ứng sự hài lòng người bệnh)

(Một số ý kiến tham luận tại hội nghị)

 

 

BsCKI Đặng Văn Tuấn - Phó giám đốc TTYT huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
TTYT huyện Phú Vang tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện tiêu chí bệnh viện, truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh năm 2018.
Ngày cập nhật 02/01/2019

   Vào chiều ngày 27/12/2018, TTYT huyện Phú Vang đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí bệnh viện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh năm 2018, triển khai các hoạt động năm 2019. Bs CKII Trương Như Sơn - Giám đốc TTYT đã chủ trì hội nghị với sự tham dự của Ban giám đốc; Trưởng, phó các khoa, phòng chức năng điều dưỡng trưởng các khoa và các viên chức phụ trách các tiêu chí bệnh viện.

  Hội nghị đã được nghe các chuyên trách phụ trách các hoạt động báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí bệnh viện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh năm 2018. Việc triển khai thực hiện các nội dung hoạt động đã được tổ chức quán triệt, phổ biến cho toàn thể viên chức, triển khai ngay từ đầu năm với sự phân công, tổ chức thực hiện có kế hoạch. Nguồn kinh phí đã được phân bổ và đáp ứng đầy đủ cho các hoạt động. Bên cạnh việc tổ chức giám sát, theo dỏi hàng tháng, hàng quý đã tổ chức sơ kết, đánh giá kịp thời điều chỉnh, bổ sung những thiếu sót, tồn tại góp phần nâng cao chất lượng của các hoạt động. Việc thực hiện tiêu chí bệnh viện, triển khai cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh được đông đảo nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nhiệt tình hưởng ứng. Chính nhờ vậy, đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh nhân hài lòng hơn khi đến khám chữa bệnh.

Trong hội nghị đã có nhiều ý kiến rất tâm huyết và đầy tính xây dựng của các trưởng phó các khoa, phòng và các viên chức đóng góp cho việc thực hiện như về tăng cường nâng cao nhận thức của người bệnh và người nhà người bệnh trong việc bảo đảm môi trường trong cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp”; thường xuyên kiểm tra, đánh giá cụ thể theo từng mục tiêu đặt ra;  ưu tiên bố trí kinh phí cho các tiêu chí “sạch” và “quản lý chất thải y tế”...

Kết luận tại hội nghị, Giám đốc TTYT đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện tiêu chí bệnh viện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp” trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Để thực hiện một cách toàn diện và có hiệu quả trong năm 2019, trên cơ sở các tổ Quản lý chất lượng bệnh viện, tổ Truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ phụ trách “Xanh - Sạch - Đẹp” và  tổ Chăm sóc khách hàng sẽ hợp nhất thành một bộ phận phụ trách chung các hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc. Xây dựng kế hoạch, dự kiến kinh phí triển khai cụ thể cho từng nội dung hoạt động, phổ biến cho các khoa, phòng được biết và tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2019./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

(BsCKII Trương Như Sơn - Giám đốc TTYT phát biểu chỉ đạo)

(Cn Nguyễn Thị Thủy - Tổ QLCLBV báo cáo đánh giá CLBV năm 2018)

(Cn CKI La Thành Nhơn - Trưởng phòng Điều dưỡng báo cáo kết quả đánh giá đáp ứng sự hài lòng người bệnh)

(Một số ý kiến tham luận tại hội nghị)

 

 

BsCKI Đặng Văn Tuấn - Phó giám đốc TTYT huyện Phú Vang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết website
Gia đìnhKênh truyền hình sức khỏePhản ánh một cửaSức khỏe đời sốngTạp chí dượcTạp chí y dượcY học thực hành