Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 9, năm 2021 | Sau »
Ngày Lãnh đạo Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị
Thứ hai 01/03
Phó Giám đốc phụ trách
Lê Viết Bắc
08h00: Tham dự họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (xe anh Trí)Văn phòng UBND tỉnh, 16 Lê Lợi, thành phố HuếPhòng NVY
14h00: Tham dự Hội Thảo "Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước giai đoạn 2021-2031(Pgđ Bắc ủy quyền KHTC tham dự)Hội trường Sở Khoa học & Công nghệ, 24 Lê Lợi, tp HuếKHTC
Phó giám đốc
Hoàng Hữu Nam
08h00: Tham dự giao ban trực tuyến với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnhHội trường tầng 4 Sở Y tếLãnh đạo các phòng chức năng, thành viên 3 tiểu ban
Thứ ba 02/03
Phó Giám đốc phụ trách
Lê Viết Bắc
08h30: Nghe báo cáo tiến độ triển khai nâng cấp hệ thống HSSKĐTPhòng họp tầng 2Phòng KHTC, NVY; Viettel T.T.HuếViettel T.T.Huế
Thứ tư 03/03
Phó Giám đốc phụ trách
Lê Viết Bắc
08h00: Họp Hội đồng KHKT ngành y tế xét chọn đề cương NCKH năm 2021Hội trường Sở Y tếPgđ Hoàng Hữu Nam và các thành viên HĐKHKT ngành theo Quyết định 1413/QĐ-SYT ngày 30/11/2020Tổ thư kýTài liệu:
13h30: Tham dự họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (xe anh Tú)Văn phòng UBND tỉnh, 16 Lê Lợi, thành phố HuếPhòng NVY
15h00: Họp cử tri Văn phòng SYT lấy ý kiến giới thiệu Đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh NK 2021-2026Hội trường, tầng 4- Sở Y tếBGĐ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng SYTPhòng TCCB
Phó giám đốc
Hoàng Hữu Nam
13h30: Tham dự giao ban trực tuyến với BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnhHội trường tầng 4 Sở Y tếLãnh đạo các phòng chức năng, thành viên 3 tiểu ban
Thứ năm 04/03
Thứ sáu 05/03
Phó Giám đốc phụ trách
Lê Viết Bắc
10h30: Họp Hội đồng HN DượcPhòng Giao banCác thành viên Hội đồng HN DượcPhòng NVD
14h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy hoạch chức danh Giám đốc, PGĐ SYTHội trường, tầng 4- Sở Y tếBCH Đảng bộ, BGĐ SYT, Chủ tịch CĐ ngành, Bí thư Đoàn TNCSHCM (SYT), Chủ tịch hội CCB, lãnh đạo Phòng chức năng, Ban Giám đôc các đơn vị
15h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu Đại biểu tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh NK 2021-2026Hội trường, tầng 4- Sở Y tếBCH đảng bộ, BGĐ SYT, Chủ tịch CĐ ngành, Bí thư Đoàn TNCSHCM (SYT), Chủ tịch Hội CCB, Trưởng phòng chức năng, Giám đốc các đơn vịPhòng TCCB
Thứ bảy 06/03
Chủ nhật 07/03