Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 31, năm 2020 | Sau »
Ngày Lãnh đạo Nội dung Địa điểm Thành phần Chuẩn bị
Thứ hai 03/08
Giám đốc
Nguyễn Nam Hùng
10h00: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.Hội trường UBND tỉnh.Phòng NVY, TTKSBT
Phó giám đốc
Hoàng Hữu Nam
10h00: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với BCĐ tỉnh.Hội trường tầng 4 Sở Y tế-Phó Giám đốc Bắc. -Trưởng & Phó các phòng chức năng. -Các thành viên của 3 tiểu ban (truyền thông - giám sát, Điều trị và Hậu cần) (Riêng phòng Nghiệp vụ Y tất cả chuyên viên đều tham dự)- đại diện lãnh đạo: CC ATVSTP, BV Phong & Da Liễu, BV Lao-bệnh phổi.Phòng NVY, TTKSBT
14h00: Kiểm tra Công tác triển khai các biện Pháp PCD COVID -19 (Xe Trí)Tại các khu thu dung F1; BV Đa khoa Chân Mây; Đa khoa Bình ĐiềnThành phần mối đoàn: Đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng SYT, các thành viên Tiểu ban thu dung và điều trị và các chuyên viên có liên quan
Thứ ba 04/08
Giám đốc
Nguyễn Nam Hùng
07h30: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của BCĐ tỉnh.Hội trường UBND tỉnh.Phòng NVY, TTKSBT
Phó giám đốc
Hoàng Hữu Nam
07h30: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với BCĐ tỉnh.Hội trường tầng 4 Sở Y tế-Phó Giám đốc Bắc. -Trưởng & Phó các phòng chức năng. -Các thành viên của 3 tiểu ban (truyền thông - giám sát, Điều trị và Hậu cần) (Riêng phòng Nghiệp vụ Y tất cả chuyên viên đều tham dự), -đại diện lãnh đạo: CC ATVSTP, BV Phong & Da Liễu, BV Lao-bệnh phổi.Phòng NVY, TTKSBT
Thứ tư 05/08
Giám đốc
Nguyễn Nam Hùng
07h30: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19Hội trường UBND tỉnh.Phòng NVY, TTKSBT
Phó giám đốc
Hoàng Hữu Nam
07h30: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với BCĐ tỉnh.Hội trường tầng 4 Sở Y tế-Phó Giám đốc Bắc. -Trưởng & Phó các phòng chức năng. -Các thành viên của 3 tiểu ban (truyền thông - giám sát, Điều trị và Hậu cần) (Riêng phòng Nghiệp vụ Y tất cả chuyên viên đều tham dự)- đại diện lãnh đạo: CC ATVSTP, BV Phong & Da Liễu, BV Lao-bệnh phổi.Phòng NVY, TTKSBT
08h00: Làm việc với đoàn kiểm tra PC COVID-19 và các dịch bệnh khác Bộ Y tế (Viện Pasteur Nha Trang, Viện SR-KTS-CT Quy Nhơn, BVTW Huế)Phòng họp tầng 2 Sở Y tếNVY, CDCCDC chuẩn bị nội dung
Phó giám đốc
Lê Viết Bắc
08h30: Tham dự hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Xe anh Tú)Điểm cầu Viettel, 11 Lý Thường Kiệt, Tp Huế và các điểm cầu theo Giấy mờiThành phần và địa điểm (theo nội dung của Giấy mời)Tài liệu:
Thứ năm 06/08
Giám đốc
Nguyễn Nam Hùng
07h30: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của BCĐ tỉnh.Hội trường UBND tỉnh.Phòng NVY, TTKSBT
10h30: Họp Hội đồng HN DượcPhòng giao ban tầng 2Pgđ Lê Viết Bắc và các thành viên Hội đồngPhòng NVD
Phó giám đốc
Hoàng Hữu Nam
07h30: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với BCĐ tỉnh.Hội trường tầng 4 Sở Y tế-Phó Giám đốc Bắc. -Trưởng & Phó các phòng chức năng. -Các thành viên của 3 tiểu ban (truyền thông - giám sát, Điều trị và Hậu cần) (Riêng phòng Nghiệp vụ Y tất cả chuyên viên đều tham dự), -đại diện lãnh đạo: CC ATVSTP, BV Phong & Da Liễu, BV Lao-bệnh phổi.Phòng NVY, TTKSBT
Thứ sáu 07/08
Giám đốc
Nguyễn Nam Hùng
07h30: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19Hội trường UBND tỉnh.Phòng NVY, TTKSBT
Phó giám đốc
Hoàng Hữu Nam
07h30: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với BCĐ tỉnh.Hội trường tầng 4 Sở Y tế-Phó Giám đốc Bắc. -Trưởng & Phó các phòng chức năng. -Các thành viên của 3 tiểu ban (truyền thông - giám sát, Điều trị và Hậu cần) (Riêng phòng Nghiệp vụ Y tất cả chuyên viên đều tham dự)- đại diện lãnh đạo: CC ATVSTP, BV Phong & Da Liễu, BV Phổi.Phòng NVY, TTKSBT
15h30: Làm việc về công tác cách ly và phòng chống dịch bệnh Covid-19 với UBND tỉnh, Sở GTVT, Sở Công An, BCĐ TX Hương Thủy. (Xe anh Sinh TTKN - XE Xuất phát lúc lúc 14g40 tại văn phòng SYT)Văn phòng cảng vụ sân bay quốc tế Phú Bài.CDC
Phó giám đốc
Lê Viết Bắc
09h00: làm việc V/v nội dung liên quan công tác chuẩn bị đầu tư các DA mới dự kiến ưu tiên đầu tư trong KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (xe Tú)Hội trường Sở Kế hoạch & đầu tư (số 07 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế)KHTC.
15h00: Họp tiểu ban hậu cần.Phòng họp tầng 2 Sở Y tế.Đại diện Lãnh đạo NVY, Bs Hoàng Văn Đức (CDC)CDC chuẩn bị BC và dự trù hậu cần.
Thứ bảy 08/08
Giám đốc
Nguyễn Nam Hùng
08h00: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của BCĐ tỉnh.Hội trường UBND tỉnh.Phòng NVY, TTKSBT
Phó giám đốc
Hoàng Hữu Nam
08h00: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với BCĐ tỉnh.Hội trường tầng 4 Sở Y tế-Phó Giám đốc Bắc. -Trưởng & Phó các phòng chức năng. -Các thành viên của 3 tiểu ban (truyền thông - giám sát, Điều trị và Hậu cần) (Riêng phòng Nghiệp vụ Y tất cả chuyên viên đều tham dự), -đại diện lãnh đạo: CC ATVSTP, BV Phong & Da Liễu, BV Phổi.Phòng NVY, TTKSBT
Chủ nhật 09/08
Giám đốc
Nguyễn Nam Hùng
08h00: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của BCĐ tỉnh.Hội trường UBND tỉnh.Phòng NVY, TTKSBT
Phó giám đốc
Hoàng Hữu Nam
08h00: Giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với BCĐ tỉnh.Hội trường tầng 4 Sở Y tế-Phó Giám đốc Bắc. -Trưởng & Phó các phòng chức năng. -Các thành viên của 3 tiểu ban (truyền thông - giám sát, Điều trị và Hậu cần) (Riêng phòng Nghiệp vụ Y tất cả chuyên viên đều tham dự), -đại diện lãnh đạo: CC ATVSTP, BV Phong & Da Liễu, BV Phổi.Phòng NVY, TTKSBT