Danh mục
De mục
Dịch vụ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.774.743
Lượt truy cập hiện tại 7.637
Tìm kiếm
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Liên kết website
Danh sách các đội đáp ứng nhanh tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Ngày cập nhật 05/08/2020

Danh sách các đội đáp ứng nhanh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

 1. TUYẾN TỈNH

Stt

Họ và tên

Số điện thoại liên lạc

Thành phần

Đội 1:

1

Hồ Xuân Vũ

0914042423

Đội trưởng

2

Cao Thị Thuận

0332105018

Cán bộ dịch tễ

3

Võ Thị Ngọc Nga

0914046423

Điều trị

4

Phan Minh Nhân

0775521338

Xét nghiệm   

5

Trần Chí Thanh

0914352605

Xử lý môi trường

6

Hoàng Đức Thanh

0857312222

Hậu Cần

7

Trần Anh Dũng

0913479117

Lái xe

Đội 2:

1

Trần Bá Thanh

0914054768

Đội trưởng

2

Nguyễn Hữu Trí

0914204050

Cán bộ dịch tễ

3

Nguyễn Thái Hòa

0905106759

Điều trị

4

Lê Lợi

0393297848

Xét nghiệm   

5

Lê Đình Hữu

0834249204

Xử lý môi trường

6

Nguyễn Thị Huyền Trang

0941809555

Hậu Cần

7

Nguyễn Văn Hy

0913327226

Lái xe

Đội 3

1

Lê Văn Hoàn

0914064404

Đội trưởng

2

Nguyễn Ngọc Duy

0706103119 

Cán bộ dịch tễ

3

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

0905678054

Điều trị

4

Phùng Bảo Nhân

0772410726 

Xét nghiệm   

5

Nguyễn Quốc Huy

0983273900

Xử lý môi trường

6

Nguyễn Khôi Nguyên

0905231060

Hậu Cần

7

Đỗ Phúc

0934788051

Lái xe

Đội 4

1

Lê Thanh Hiếu

0935596890 

Đội trưởng

2

Nguyễn Minh Việt

0912915877

Cán bộ dịch tễ

3

Le Thị Sông Hương

0905605799

Điều trị

4

Nguyễn Lê Diệu Huyền

0934868800

Xét nghiệm   

5

Nguyễn Chí Hùng

0979091403

Xử lý môi trường

6

Hoàng Thị Kim Thư

0914190002

Hậu Cần

7

Dương Đình Phê

0388619691

Lái xe

Đội 5

1

Đoàn Chí Hiền

0909214325

Đội trưởng

2

Nguyễn  Bảo Trí

0988858567 

Cán bộ dịch tễ

3

Huỳnh Văn Hảo

0905106829

Điều trị

4

Hoàng Thị Thu Thương

0984265618

Xét nghiệm   

5

Nguyễn Thanh Phước

0972468495

Xử lý môi trường

6

Lê Trần Kỳ Diên

0978408600

Hậu Cần

7

Hoàng Thế Chi

0914194027

Lái xe

2.TUYẾN HUYỆN & CÁC ĐƠN VỊ:

STT

Tên Đơn Vị/SĐT Đường Dây nóng

Đội 1

Đội 2

2

TTYT Phú Vang      
(GĐ Trương Như Sơn 0914145755)

1. Đặng Văn Tuấn 0988349356
+
Nguyễn Văn Tuyến 0962613409

+Nguyễn Văn Tam 0365672655
+Huỳnh Ngọc Dũng 0945288038
+ Đỗ Công Tráng 0949092121
+ Bùi Nhơn 0775598522
+ Phan Văn Tuấn 0905427766

2. Nguyễn Minh Hùng 0945913202
+ Lê Hữu Đính  0962384125
+ Đỗ Văn Nhật  0392607408
+  Võ Văn Hiếu 0976422112
+ Trần Minh Sự 0947734135
+ Phan Nguyễn Văn Triều 0914774755
+ Nguyễn Văn Sấm 0948422226

3

TTYT Nam Đông   
(GĐ Hồ Thư 0913091301)

1. Hồ Viết Thoại (ĐTr) 0946.886.747
+ Lê Viết Vĩ 0978.007.130
+ Nguyễn Văn Cường 0949.435.221
+ Hồ Thị Thúy Ngân 0905.712.133
+ Mai Thị Phương Loan 0919.646.573
+Nguyễn Duy Hoàng 0935.151.750

2. Phạm Ngọc Mai (ĐTr) 0355.046.243
+ Hoàng Mạnh 0914.361.366
+ Nguyễn Cửu Thị Ni Ni 0333.329.436
+ Đinh Thị Thế 0916.519.452
+ Đặng Thị Mỹ Châu 0826.276.769
+  Nguyễn Văn Nghĩa 0375.210.339

4

TTYT Thành Phố Huế
( GĐ Trần Quốc Hùng 0914.025.096)

1. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (ĐTr) 0984794386                + + Hoàng Bảo Anh 0901.961.668               + Trần Ngọc Huy 0905.686.771               + Trương Quang Thi 0966.417.971                  + Nguyễn Hữu Duân 0987.718.019                  + Võ Thị Anh Thư 0912.746.627                 + Mai Văn Hồng 0905.110.517

2. Trần Ngọc Thành Nhân (ĐTr)    0905.848.717                   + Phan Thị Mơ 0827.482.442                   + Trần Thị Sao Ly 0913.915.362                   + Lư Bá Lộc 0905.051.786                   + Đặng Quang Phương 0359.052.372                   + Trần Ngọc Minh Huy 0787.558.811                   + Ngô Thị Thanh Hương 0766.732.011                   + Nguyễn Văn Hiệp 0914.002.471

5

TTYT TX Hương Thủy
 (GĐ Nguyễn Văn Vỹ 0903515803)

1.Dương Thị Thu Hằng(ĐTr) 0976999703
+ Trần Đức Tuấn 0368841506
+ Nguyễn Văn Chính 0358678537
+ Nguyễn Thị Thu Thúy 0344129595
+ Huỳnh Nghĩa 0981330478
+ Trương Thị Ngọc Diệp 0914193326
+ Dương Quang Sơn 0983415489

2. Nguyễn Thị Kim Thu 0905665159                       + Nguyễn Thị Huyền 0906424029
+ Dương Thị Kiều My 0964753613
+ Nguyễn Đình Minh Nhật 0388710042
+ Nguyễn Thị Biển 0868483525
+ Võ Thị Thu Nhung 0854706356
+ Dương Anh Tuấn  0905732106

6

TTYT A Lưới
(GĐ Lê Quang Phú 0914078306)

1. Dương Minh Trí (ĐTr) 0932.481.211      + Trần Văn Dân 0385.360.373               + Hồ Xuân Đường 0357.863.882               + Hà Văn Sơn 0914.034.726               + Phạm Minh Tú 0358.897.656               + Nguyễn Thị Xuân Tình 0914.480.962       + Lê Hoài Nam 0905.119.444

2. Hồ Bách Thắng (ĐTr) 0914.173.713              +Thân Nguyên Tám  0905.510.559                   + Phan Thị Thanh Nhung 0794.509.521                   + Nguyễn Thanh Giang 0935.266.846                   + Nguyễn Hồng Tum 0364.761.913                   + Nguyễn Duy Nhân 0794.541.842                   + Hồ Ngọc Sáu 0914.114.391

7

TTYT huyện Quảng Điền (GĐ Nguyễn Phương Tuấn: 0905523595)

1. Đặng Thành Nhân (ĐTr) 0988618007        +Nguyễn Hoàng  0987075504                 + Hồ Ngọc Sơn Hà 0983750451                 + Hoàng Phương Trang 0782771662         +Hoàng Thị thu Sương 0974608857                 + Trương Tất Kính  0387317277            +Phan Mậu Quỳnh 0976225488

2. Trần Văn Minh (ĐTr) 0914425547            +Trương Đình Khoa 0909942319            
+ Đoàn Thị Ngọc Mai 0905580922                   
+ Phan Thị Ty 0365269074                  
+ Lê Thị Như Ý 0935782234                   
+ Lê Hùng 0986658384 
+ Hồ Tấn Nhật Linh 0774475755

8

TTYT huyện Phong Điền
(GĐ Nguyễn Đức Lợi 0914051932)

1.Cao Thuyết (ĐTr) 0912666421     
+ Thái Văn Hoàng 0935111056     
+ Phan Thị Phi 0942014491      
+ Trần Hữu Hoài 0978901388          
+ Nguyễn Dương Vương0842519878

2. Nguyễn Đại Anh (ĐTr)0985857532           + Trần Thị Thu Phi 0905377108                      + Nguyễn Thành Nam 0986409052                      + Nguyễn Văn Khoa 0905848660                      + Nguyễn Quang Minh 0839915098

9

TTYT TX Hương Trà
(GĐ Lê Đình Thao
0983507025)

1. Nguyễn Quốc Phòng (ĐTr) 0945028015
+ Trần Thanh Thiên 0905896424
+  Dương Thị Hà 0915420985
+  Đinh Tiên Hoàn 0988854475
+ Nguyễn Quốc Phương 0945974140
+ Hồ Thị Hà 0375678403
+ Trần Hữu Quang 0946883025
+ Thái Thanh Hùng 0968450444

2. Ngô Văn Vinh (ĐTr) 0905789838
+ Hồ Xuân Vĩnh 0945344218
+ Hoàng Thị Ngọc Trâm 0945377973
+ Lê Đình Tuấn 0905678185
+ Trần Lưu Quế 0382750409
+Trần Ngọc Sử 0382750409
+ Nguyễn Xuân Việt 0914415159
+ Nguyễn Quốc Việt  0832431914

10

TTYT huyện Phú Lộc
 

1. Lê Quang Đảng (ĐTr)   0988.200.318   + Hồ Trung Dung 0773.420.807               + Hồ Ngọc Huy  0917.442.138               + Nguyễn Thị Tiên 0392.459.147               + Nguyễn Duy Hưng 0997.424.838               + Phan Anh Trung 0947.771.094

2. Hoàng Nguyễn Thanh Bình (ĐTr) 0906.567.099  
+
Phan Văn Minh 0914.035.588    
+ Lê Thị Quỳnh Giao 0387.455.565                 
+ Phạm Thị Mỹ Hạnh 0392.827.354                
+ Huỳnh Văn Quý 0912.296.334
+ Hồ Hồng Quân 0914.125.974

11

BV Chân Mây
 

Hoàng Văn Thám (ĐTr) 0914173590
+ Lê Chiêu Hùng 0394393516
+Nguyễn Văn Quốc 077666013
+Lê Viết Nam 0392710797
+Lê Hữu Huy 0935424489
+Nguyễn Văn Minh 0935872829

Ngô Văn Dũng (ĐTr) 0985352635
+ Trần Xuân Đức 0916932717
+ Bùi Thị Mỹ Thu 0935174514
+ Võ Thị Thu Thủy 0898241554
+ Trần Hữu Châu Toàn 0901966767
+ Nguyễn Cao Nhật Khánh 0935296554

12

BV Lao & Bệnh Phổi
(GĐ Lê Thanh Hải 0913427086)

1. Dương Vĩnh Hồng (ĐTr) 0989526444
+ Nguyễn Thanh Khoa 0989295046
+ Lê Tấn Dũng 0905011696
+ Nguyễn Đức Tâm 0935415492
+ Phan Thiện Nhật 0345560949
+ Nguyễn Văn Bi 0379190083
+ Bùi Quang Dũng  0983801564
+ Lê Thị Ly Ly 0368867680
+ Hoàng Thị Kim Yến 0919122083
+ Nguyễn Văn Vương 0905683336
+ Hồ Vĩnh Điền 0358632597

 

13

BV Mắt Huế (GĐ Phạm Minh Trường 0914.007.152)

1. Võ Tường Huy 0977846434
+ Châu Việt Hòa
+ Nguyễn Đăng Duy Hoàn
+ Dương Văn Minh
+ Trần Văn Thành

 

14

BV Phong-  Da Liễu
(GĐ Nguyễn Nhật Nam 0905.137.839)

1. Nguyễn Đắc Hanh (ĐTr) 0905.334.373
+
Nguyễn Đình Minh Khánh 0906.577.369
+ Võ Đại Học 0366.835.458
+ Hồ Văn Phước 0375.337.695
+ Nguyễn Thế Vượng 0944.206.644

 

15

BV Tâm Thần Huế
(GĐ Bùi Minh Bảo 0914019357)

 Nguyễn Ngọc Thượt (ĐTr) 0976617976
+
Nguyễn Khoa Thanh Sơn 0384391084
+ Lê Đình Thống 0972170219
+ Lê Đình Hùng 0914488486
+ Nguyễn Thái Phú 0905069299
+ Phạm Vũ 0935006685
+ Nguyễn Đăng Thủ 0355835169
+ Hà Thúc Nhật08397476616
+ Nguyễn Thị Tuyết Huệ 0385104123
+ Lê Thống Nhất 0906434823

 

16

BV Phục Hồi Chức Năng
 (GĐ Nguyễn Quang Hiền: 0919121643)

1. Nguyễn Hà Nhật Linh (ĐTr 30 Tô Hiến Thành)0914181939
+ Đặng Đức Cương 0847302193
+ Võ Đại Quỳnh 0379483099
+ Lê Thị Hồng 0942748324
+ Trần Thị Ngọc Trang 0773554177

2. Nguyễn Thái Long (ĐTr 324 Chi Lăng) 0913439299
+ Nguyễn văn Lâm 0944976355
+ Đặng Xuân Tùng 0915044744
+ Lê Thị Hồng Phương 0917127885
+ Dương Thị Hiền 0917131722

17

Bv YHCT
(GĐ 0966.591.212)

1.Lê Chí Thuần (Đtr) 0934.771.550
+ Lê Bá Phước 0979.034.098
+Hoàng Thị Nam 0982.621.076
+ Lê Thị Quỳnh Anh 0772.461.345
+ Đoàn Xuân Thìn 0345.627. 018

2. Lê Minh Chung (ĐTr) 0918.910.852
+Lê Ngọc Hùng 0352.654.744
+ Nguyễn Thị Xuân Nhi 0986.224.388
+ Lê Thị Ánh Tuyết 0905.555.323
+ Phan Thị Ngọc Bích 0327.274.727

18

BV ĐK Bình Điền
(GĐ Phan Lê Minh Tuấn 0916879748)

1. Văn Viết Vũ (ĐTr) 0977967644
+ Nguyễn Thanh Bình 0336332505
+ Trịnh Đình Dũng 0366212426
+ Nguyễn Thị Lan 0961900041
+ Cao Quý 0962019224

 

19

BV Răng Hàm Mặt
(GĐ Lê Đức Thịnh 0944.178.061)

1. Vũ Hùng Dũng (ĐTr) 0973.545.432
+
Hà Văn Hạ 0762.574.739
+ Đặng Thị Kim Nhung 0905.995.761
+ Đoàn nguyễn Quỳnh Anh 0935.495.940
+Nguyễn Văn Lộc (LX)

 

20

TTVCCC 115
(GĐ Nguyễn Hoàng Nhân 0931944780)

1. Nguyễn Hoàng Nhân (ĐTr)0931944780
+ Nguyễn Hoàng Sa 0355242134
+ Nguyễn Thị Thanh Huyền 0935652669
+ Hoàng Phước Đức 0905511115

2. Nguyễn Văn Vũ (ĐTr) 0939750000
+ Trần Hòa 0905906115
+ Dương Thị Thủy 0934733115
+ Nguyễn Hà Nhật Hoàng 0914125415
 

21

Phòng BVSKCB
(Tr PK Huỳnh Công Minh
0918121381)

Lê Viết Khâm (ĐTr) 0914489696
+ Huỳnh Thị Sáu 0932466118
+ Đặng Anh Tuấn
0917227666

 

 

 

ThS Nguyễn Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày