Danh mục
De mục
Dịch vụ

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 17.296.193
Lượt truy cập hiện tại 1.519
Tìm kiếm
Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website này như thế nào?


Liên kết website
Triển khai văn bản, pháp luật
Ngày 15/3/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Y tế giai...
Ngày 04/02/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1021/QĐ-BYT về Ban hành Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em phiên bản điện tử (Sổ Mẹ và Bé)...
Kính gửi: Các đơn vị. Đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện theo Quyết định số 701/QĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Bộ Y tế về quy chế quản lý, vận hành, khai...
Ngày 13/01/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 198/QĐ-BYT  quy định danh mục chuẩn định dạng dữ liệu kết nối liên thông y tế cơ sở với Nền tảng quản lý...
Ngày 25 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương,...
Ngày 31/12/2020, Bộ Y tế đã ban hành Báo cáo số 2094/BC-BYT về việc tổng kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số...
Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 161 /KH-SYT để Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông...
Ngày 23 tháng 12 năm 2020, Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5333/QĐ-BYT về tài liệu chuyên môn "Dự phòng tiên phát bệnh Tim mạch". Tài...
Các tin khác
Xem tin theo ngày